Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 36

I. Sicil

İkinci Bölüm1

Kişisel Durum Sicili

 

A. Genel olarak

I. Sicil

Madde 36 - Kişisel durum, bu amaçla tutulan resmî sicille belirlenir.

Bu sicilin tutulmasına ve zorunlu bildirimlerin yapılmasına ilişkin esaslar, ilgili kanunda gösterilir.

I-) Yargı Kararları:

1-) Y. 2. HD, T: 18.05.2004, E: 2004/3253, K: 2004/6453:

“… Davalıların miras bırakanı 1950 doğumlu Emine T...’nin Emine B... ile 1929 doğumlu Mustafa B...’den değil 1323 doğumlu Mustafa B... ve Rahime’nin evlilik dışı ilişkisinden olduğu, kaydın buna göre düzeltilmesi istenilmekle nüfus kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin davanın anne ve baba oldukları iddia edilen 1323 doğumlu Mustafa B... ile Rahime’nin mirasçılarına yöneltilmesi, gösterdikleri takdirde delillerinin toplanması ve sonucu uyarınca karar verilmesi gerekirken eksik hasımla yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır. …”

II-) Türk Kanunu Medenîsi:

A Umumiyet İtibariyle

I. Sicil

Madde 35

Ahvali şahsiye, buna mahsus sicil kayıtları ile taayyün eder.

Bu sicillin nasıl tutulacağı ve kanunun emreylediği beyanların nasıl ve kimler tarafından yapılacağı, nizamnamesine tabidir.

III-) Madde Gerekçesi:

Yürürlükteki Kanunun 35 inci maddesini karşılamaktadır.

Bu maddenin yer aldığı İkinci Ayırımın “Ahvali Şahsiye Sicil Kayıtları” şeklindeki başlığı “Kişisel Durum Sicili” biçiminde daha anlaşılır hâle getirilmiştir.

Madde, 1984 tarihli Öntasarının 36 ncı maddesinden esinlenilerek kaleme alınmıştır.

IV-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

1-) ZGB:

Zweiter Abschnitt: Die Beurkundung des Personenstandes

A. Register

I. Allgemeines

Art. 39

1 Zur Beurkundung des Personenstandes werden Register geführt.

2 Zum Personenstand gehören insbesondere:

1. die eine Person unmittelbar betreffenden Zivilstandstatsachen wie die Geburt, die Heirat, der Tod;

2. die personen- und familienrechtliche Stellung einer Person wie die Mündigkeit, die Abstammung, die Ehe;

3. die Namen;

4. die Kantons- und Gemeindebürgerrechte;

5. die Staatsangehörigkeit.

2-) CCS:

Chapitre II: Des actes de l’état civil

A. Registres

I. Généralités

Art. 39

1 L’état civil est constaté par des registres.

2 Par état civil, on entend notamment:

1. les faits d’état civil directement liés à une personne, tels que la naissance, le mariage, le décès;

2. le statut personnel et familial d’une personne, tels que la majorité, la filiation, le lien matrimonial;

3. les noms;

4. les droits de cité cantonal et communal;

5. la nationalité.

 

Not: İsviçre Medenî Kanunu’ndaki düzenlemenin özellikle ikinci fıkrası Medenî Kanunumuzdan tümüyle farklıdır. 05.10.2001 tarihli Federal Kanun ile 01.07.2004 itibariyle yürürlüğe giren bir düzenlemeyle, İsviçre’de kişisel hal sicilleri elektronik olarak tutulmakta ve İsviçre Medenî Kanunu bu elektronik sicillerin nasıl tutulacağını düzenlemektedir.1    İkinci Bölüm Türk Kanunu Medenîsi’nde “İKİNCİ FASIL / Ahvali şahsiye sicil kayıtları” şeklinde idi.

 


Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X