Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 1003

d. Plân

d. Plân

Madde 1003 - Bir taşınmazın kütüğe kaydı ve belirlenmesinde resmî bir ölçüme dayanan plân esas alınır.

Plânların nasıl hazırlanacağı “Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelikle”1 belirlenir.

I-) Türk Kanunu Medenîsi:

Hükmün, Türk Kanunu Medenîsi’nde bir karşılığı bulunmamaktadır.

II-) Madde Gerekçesi:

Yürürlükteki Kanunda bu maddeyi karşılayan bir hüküm yoktur. Oysa kaynak Kanunun 950 nci maddesinde tapu sicilinin en önemli tamamlayıcı unsurlar(ın)­dan biri olan “plân”a ilişkin hüküm yer almaktadır. Madde, bu hüküm örnek alınarak düzenlenmiştir.

III-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

1-) ZGB:

5. Grungbuchpläne

Art. 950

1 Die Aufnahme und Beschreibung der einzelnen Grundstücke im Grundbuch erfolgt auf Grund eines Planes, der in der Regel auf einer amtlichen Vermessung beruht.

2 Der Bundesrat bestimmt, nach welchen Grundsätzen die Pläne anzulegen sind.

2-) CCS:

5. Plan

Art. 950

1 L’immatriculation et la description de chaque immeuble au registre foncier s’opèrent d’après un plan dressé, dans la règle, sur la base d’une mensuration officielle.

2 Le Conseil fédéral décide d’après quels principes le levé de ces plans aura lieu.

 

Not: İsviçre Medenî Kanunu’nun 950. maddesi 05.10.2007 tarihli Federal Kanun ile 01.07.2008 itibariyle değişikliğe uğramıştır. Kenar başlığı “resmi ölçüm” olan kaynak hükmün bu yeni 1. fıkrasına göre her taşınmazın tapu siciline kaydında ve niteliğinin belirlenmesinde resmi ölçümlemeye, özellikle de tapu sicili için yapılan planına dayanılacağı belirtilmiştir.

 


1   Hükmün 2. fıkrasında yer alan “… tüzükle …” şeklindeki ibare, 02.07.2018 tarihli ve 700 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 139. Maddesinin k bendi gereğince “…Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelikle…” şeklinde değiştirilmiştir (RG. 07.07.2018; S: 30471-2. Mükerrer).

Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X