Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 108

C. Mirasçıların ve alacaklıların dava hakkı

C. Mirasçıların ve alacaklıların dava hakkı

Madde 108 - Vakfedenin mirasçıları ile alacaklılarının, bağışlamaya ve ölüme bağlı tasarruflara ilişkin hükümler uyarınca dava hakları saklıdır.

I-) Türk Kanunu Medenîsi:

IV. Mirasçıların ve alacaklıların dâva hakkı

Madde 76

(903 sayılı ve 13.07.1967 tarihli Kanunun 1. maddesi ile değişik)1 Bağışlamada olduğu gibi vakfedenin mirasçıları ve alacaklıları tarafından vakfa itiraz olunabilir.

Not: Hüküm 903 sayılı Kanun ile değişikliğe uğramadan önce şu şekilde idi:

“ III. Mirasçıların ve alacaklıların dâva hakkı

Madde 75

Bağışlamada2 olduğu gibi, tesis edenin mirasçıları ve alacaklıları tarafından, tesise itiraz olunabilir.”

II-) Madde Gerekçesi:

Yürürlükteki Kanunun 76 ncı maddesini karşılamaktadır.

Yürürlükteki maddenin kenar başlığı aynen alınmış; maddeye, “bağışlamaya ilişkin hükümler” yanında “ölüme bağlı tasarruflara ilişkin hükümler” de eklenmek suretiyle, ölüme bağlı tasarruflarla vakıf kurulması ve saklı paylı mirasçıların saklı paylarının ihlâli hâlinde dava hakları bulunduğu hususu, bu madde vesilesiyle de açıklanmıştır.

III-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

1-) ZGB:

III. Anfechtung

Art. 82

Eine Stiftung kann von den Erben oder den Gläubigern des Stifters gleich einer Schenkung angefochten werden.

2-) CCS:

III. Action des héritiers et créanciers

Art. 82

La fondation peut être attaquée, comme une donation, par les héritiers ou par les créanciers du fondateur.

 


 

1   RG. 24.07.1967; S: 12655.

2   743 sayılı Türk Kanunu Medenîsi’nin 903 sayılı Kanunla değişikliğe uğrayan 75. maddesinin Düstur’da yayınlanan ilk metninde yer alan “… hibe …” ifadesi 1424 sayılı ve 18.04.1929 tarihli İcra ve İflâs Kanunu’nun 343. maddesi uyarınca “… bağışlama …” şeklinde değiştirilmiştir (RG. 04.05.1929; S: 1183).

 

 

Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X