Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 125

II. Ayırt etme gücü

II. Ayırt etme gücü

Madde 125 - Ayırt etme gücüne sahip olmayanlar evlenemez.

I-) Türk Kanunu Medenîsi:

II. Mümeyyiz

Madde 89

Evlenmeye, yalnız mümeyyiz olanlar ehildir. Akıl hastalıklarından birine müptelâ olan kimse asla evlenemez.

II-) Madde Gerekçesi:

Yürürlükteki Kanunun 89 uncu maddesini karşılamaktadır.

Yürürlükteki maddenin birinci fıkrasındaki “mümeyyiz” sözcüğü yerine “ayırt etme gücü” sözcüğü kullanılmıştır.

Yürürlükteki maddenin ikinci fıkrasında yer alan “akıl hastalarının asla evlenemeyeceği” hükmü metinden çıkarılmış, 133 üncü maddede ayrı bir madde hâlinde düzenlenmiştir. Bu maddede, akıl hastalarının evlenmelerinde tıbbî sakınca bulunmadığının resmî sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi hâlinde evlenmesi olanaklı hâle getirilmiştir.

III-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

1-) ZGB:

Zweiter Abschnitt: Die Ehevoraussetzungen

A. Ehefähigkeit

Art. 94

1 Um die Ehe eingehen zu können, müssen die Brautleute das 18. Altersjahr zurückgelegt haben und urteilsfähig sein.

2 Die entmündigte Person braucht die Zustimmung des gesetzlichen Vertreters. Sie kann gegen die Verweigerung dieser Zustimmung das Gericht anrufen.

2-) CCS:

Chapitre II: Des conditions du mariage

A. Capacité

Art. 94

1 Pour pouvoir contracter mariage, l’homme et la femme doivent être âgés de 18 ans révolus et capables de discernement.

2 L’interdit ne peut contracter mariage sans le consentement de son représentant légal. Il peut recourir au juge contre le refus de son représentant légal.

 

Not: Hükmün, İsviçre Medenî Kanunu’nun ancak 94. maddesinin 1. fıkrasına paralel olduğu ileri sürülebilir. Zira her iki hükme göre de kişilerin evlenebilmeleri için ayırt etme gücüne sahip olmaları şarttır. Buna ilaveten, İsviçre Medenî Kanunu’nun 94. maddesinin 2. fıkrasının 19.12.2008 tarihli Federal Kanun ile 01.01.2013 itibariyle yürürlükten kaldırıldığını da belirtmek gerekir.

 


Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X