Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 135

II. Şekli

II. Şekli

Madde 135 - Başvuru, evlenecekler tarafından yazılı veya sözlü olarak yapılır.

I-) Türk Kanunu Medenîsi:

A İLÂN

I. Evlenme kararını beyanın tarzı

Madde 97

Birbiriyle evlenecek erkek ve kadın, evlenme kararlarını, belediye reisine veya reisin evlenme işlerine memur ettiği belediye dairesindeki vekiline ve köylerde ihtiyar heyetine beyan edince, bu karar ilân olunur. İlân müddeti on beş gündür.

Bu beyan, kendileri tarafından şifahen yapıldığı gibi imzaları musaddak olmak şartiyle tahriren de olur

İlan için müracaat eden evlenecek erkek ve kadından her biri, hüviyet cüzdanını ve iktiza ediyorsa ana ve baba veya vasilerinin tahrirî rızalarını ve karı veya kocanın vefat vesikasını yahut butlan ve boşanma ilâmını belediye veya ihtiyar heyetine tevdie mecburdur.

Not: Hüküm, Türk Medenî Kanunu’nun 135. maddesine ancak 2. fıkrası itibariyle paraleldir.

II-) Madde Gerekçesi:

Maddede evlenme başvurusunun ne şekilde yapılacağı düzenlenmiştir. Bu başvurunun eskiden olduğu gibi yazılı veya sözlü olabileceği hükme bağlanmıştır.

III-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

1-) ZGB:

B. Vorbereitungsverfahren

I. Gesuch

Art. 98

1 Die Verlobten stellen das Gesuch um Durchführung des Vorbereitungsverfahrens beim Zivilstandsamt des Wohnortes der Braut oder des Bräutigams.

2 Sie müssen persönlich erscheinen. Falls sie nachweisen, dass dies für sie offensichtlich unzumutbar ist, wird die schriftliche Durchführung des Vorbereitungsverfahrens bewilligt.

3 Sie haben ihre Personalien mittels Dokumenten zu belegen und beim Zivilstandsamt persönlich zu erklären, dass sie die Ehevoraussetzungen erfüllen; sie legen die nötigen Zustimmungen vor.

2-) CCS:

B. Procédure préparatoire

I. Demande

Art. 98

1 La demande en exécution de la procédure préparatoire est présentée par les fiancés auprès de l’office de l’état civil du domicile de l’un d’eux.

2 Ils comparaissent personnellement. Si les fiancés démontrent que cela ne peut manifestement pas être exigé d’eux, l’exécution de la procédure préparatoire est admise en la forme écrite.

3 Ils établissent leur identité au moyen de documents et déclarent personnellement auprès de l’office de l’état civil qu’ils remplissent les conditions du mariage; ils produisent les consentements nécessaires.

 

Not: Türk Medenî Kanunu’nun 135. maddesi, İsviçre Medenî Kanunu’nun 98. maddesinin 2. fıkrasına tekabül emektedir. Ayrıca belirtmek gerekir ki, İsviçre Medenî Kanunu’nun 98. maddesine 12.06.2009  tarihli Federal Kanun ile 01.01.2011 itibariyle 4. fıkra eklenmiştir.

 


Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X