Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 137

IV. Başvurunun incelenmesi ve reddi

IV. Başvurunun incelenmesi ve reddi

Madde 137 - Evlendirme memuru, evlenme başvurusunu ve buna eklenmesi gereken belgeleri inceler. Başvuruda bir noksanlık görürse bunu tamamlar veya tamamlattırır.

Başvurunun usulüne uygun olarak yapılmadığı veya evleneceklerden birinin evlenmeye ehil olmadığı ya da evlenmeye yasal bir engel bulunduğu anlaşılırsa, evlenme başvurusu reddolunur ve durum evleneceklere yazıyla hemen bildirilir.

I-) Türk Kanunu Medenîsi:

III. İlân talebinin reddi

Madde 99

Beyan, usulü dairesinde yapılmaz veya evlenecek erkek ve kadından biri evlenmeye ehil olmazsa yahut evlenme için bir mani bulunursa ilân talebi reddolunur.

II-) Madde Gerekçesi:

Madde başvurunun incelenmesi ve evlenme isteminin reddini düzenlemektedir.

Birinci fıkra, başvuruda bir eksiklik görülmesi hâlinde, eksikliklerin bizzat evlendirme memurluğu tarafından tamamlanmasını veya evleneceklere tamamlattırılması(nı) düzenlemektedir. Maddenin ikinci fıkrası ise, evlenme başvurusunun usulüne uygun yapılmadığı ya da tarafların evlenme ehliyetlerinin bulunmaması yahut evlenmelerine yasal bir engelin bulunması hâlinde evlenme isteminin reddedilmesini ve bunun evlenme için başvuruda bulunanlara yazılı olarak bildirilmesini hükme bağlamaktadır.

III-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

1-) ZGB:

II. Durchführung und Abschluss des Vorbereitungsverfahrens

Art. 99

1 Das Zivilstandsamt prüft, ob:

1. das Gesuch ordnungsgemäss eingereicht worden ist;

2. die Identität der Verlobten feststeht; und

3. die Ehevoraussetzungen erfüllt sind.

2 Sind diese Anforderungen erfüllt, teilt es den Verlobten den Abschluss des Vorbereitungsverfahrens sowie die gesetzlichen Fristen für die Trauung mit.

3 Es legt im Einvernehmen mit den Verlobten im Rahmen der kantonalen Vorschriften den Zeitpunkt der Trauung fest oder stellt auf Antrag eine Ermächtigung zur Trauung in einem andern Zivilstandskreis aus.

2-) CCS:

II. Exécution et clôture de la procédure préparatoire

Art. 99

1 L’office de l’état civil examine si:

1. la demande a été déposée régulièrement;

2. l’identité des fiancés est établie;

3. les conditions du mariage sont remplies.

2 Lorsque ces exigences sont remplies, il communique aux fiancés la clôture de la procédure préparatoire ainsi que les délais légaux pour la célébration du mariage.

3 Dans le cadre du droit cantonal et d’entente avec les fiancés, il fixe le moment de la célébration du mariage ou, s’il en est requis, il délivre une autorisation de célébrer le mariage dans un autre arrondissement de l’état civil.

 

Not: Türk Medenî Kanunu’nun 137. maddesi, kaynak İsviçre Medenî Kanunu’nun 99. maddesinin 1. fıkrasına paraleldir. Hemen belirtmek gerekir ki, kaynak hükme 12.06.2009 tarihli Federal Kanun ile 01.01.2011 itibariyle 4. fıkra eklenmiştir. Ayrıca, kaynak kanunun 16.12.2005 tarihli Federal Kanun ile 01.01.2008 itibariyle kabul edilen 97a maddesine göre, evlenme başvurusunda bulunanlardan birinin gerçekte evlenmeyi arzu etmeyip evlenme yoluyla vatandaşlığa kabul ve oturma iznine ilişkin kuralları dolanmak istediğinin açıkça tespit edilmesi halinde evlenme başvurusunun reddedilmesi gerekir.

 


Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X