Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 139

1. Evlenme izni

B. Evlenme töreni ve tescil

I. Koşulları

1. Evlenme izni

Madde 139 - Evlendirme memuru, evlenme koşullarının varlığını tespit ederse veya ret kararı mahkemece kaldırılırsa, evleneceklere evlenme gün ve saatini bildirir veya isterlerse evlenme izni belgesini verir.

Evlenme izni belgesi, verildiği tarihten başlayarak altı ay içinde evleneceklere herhangi bir evlendirme memuru önünde evlenebilme hakkı sağlar.

I-) Türk Kanunu Medenîsi:

C EVLENME AKDİ

I. Şartları

1– Ahvali şahsiye memurları

Madde 105

İlân talebi kendisine vâkı olan belediyenin reisi yahut evlenme işlerine memur ettiği vekili veya ihtiyar heyeti, itiraz eden bulunmazsa, evlenecek erkek ve kadının talebi ile evlenmeyi akit veya ilânın icra olunduğuna dair bir vesika itası ile mükelleftir.

Evlenmenin men’i dâvası ikame edilmediği veya reddedildiği takdirde dahi hüküm böyledir. İlân vesikası, evleneceklere vesika tarihinden itibaren altı ay içinde Türkiye’nin her tarafında belediye reislerinin yahut reislerin evlenme işlerine memur ettiği vekillerinin huzurunda evlenebilmek salâhiyetini verir.

II-) Madde Gerekçesi:

Maddede, evlendirme memurunun, evlenmelerine engel hâl bulunmayanlara veya evlenme istemleri ret edilmesine rağmen bu reddin mahkemece kaldırılması hâlinde taraflara evlenme gün ve saatini bildirmesi ya da evlenme izin belgesini vermesi hükme bağlanmıştır.

Maddenin ikinci fıkrası, evlenme izin belgesi ile tarafların altı ay içerisinde herhangi bir evlendirme memurluğu önünde evlenme hakkına sahip bulunduklarını tekrarlamaktadır.

III-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

1-) ZGB:

II. Durchführung und Abschluss des Vorbereitungsverfahrens

Art. 99

1 Das Zivilstandsamt prüft, ob:

1. das Gesuch ordnungsgemäss eingereicht worden ist;

2. die Identität der Verlobten feststeht; und

3. die Ehevoraussetzungen erfüllt sind.

2 Sind diese Anforderungen erfüllt, teilt es den Verlobten den Abschluss des Vorbereitungsverfahrens sowie die gesetzlichen Fristen für die Trauung mit.

3 Es legt im Einvernehmen mit den Verlobten im Rahmen der kantonalen Vorschriften den Zeitpunkt der Trauung fest oder stellt auf Antrag eine Ermächtigung zur Trauung in einem andern Zivilstandskreis aus.

2-) CCS:

II. Exécution et clôture de la procédure préparatoire

Art. 99

1 L’office de l’état civil examine si:

1. la demande a été déposée régulièrement;

2. l’identité des fiancés est établie;

3. les conditions du mariage sont remplies.

2 Lorsque ces exigences sont remplies, il communique aux fiancés la clôture de la procédure préparatoire ainsi que les délais légaux pour la célébration du mariage. 

3 Dans le cadre du droit cantonal et d’entente avec les fiancés, il fixe le moment de la célébration du mariage ou, s’il en est requis, il délivre une autorisation de célébrer le mariage dans un autre arrondissement de l’état civil.

 

Not: Türk Medenî Kanunu’nun 139. maddesi, İsviçre Medenî Kanunu’nun 99. maddesinin 2. ve 3. fıkrasına tekabül etmektedir. Buna ilaveten, kaynak hükme 12.06.2009 tarihli Federal Kanun ile 01.01.2011 itibariyle 4. fıkra eklenmiştir.

 


Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X