Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 143

3. Aile cüzdanı ve dinî tören

3. Aile cüzdanı ve dinî tören

Madde 143 - Evlenme töreni biter bitmez evlendirme memuru eşlere bir aile cüzdanı verir.

Aile cüzdanı gösterilmeden evlenmenin dinî töreni yapılamaz.

Evlenmenin geçerli olması dinî törenin yapılmasına bağlı değildir.

I-) Yargı Kararları:

1-) Y. 4. CD, T: 02.02.2011, E: 2010/25444, K: 2011/819:

“… Yürürlükten kaldırılan 743 sayılı Türk Medeni Yasasının 108. maddesinde, evlenmenin, evlendirme memuru önünde yapılacağı belirtilmiş ve 110. maddesinde ise; “Evlenme kağıdı ibraz edilmeden, evlenmenin dini merasimi yapılamaz.” hükmü yer almıştı.

08.12.2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Yasası ile 743 sayılı Türk Medeni Yasası yürürlükten kaldırılmış ve bu yasanın yürürlüğüne ilişkin 4722 sayılı yasanın 21. maddesinde, diğer mevzuat tarafından yürürlükten kaldırılan Türk Medeni Yasasına yapılan yollamaların o maddeleri karşılayan yeni hükümlere yapılmış olduğu belirtilmiştir. 4721 sayılı yeni Türk Medeni Yasasının, önceki yasanın 108. maddesinin karşılığını oluşturan 141. maddesinde, “evlenme töreni, evlendirme dairesinde evlendirme memurunun ve ayırt etme gücüne sahip ergin iki tanığın önünde açık olarak” denilmiş ve önceki yasanın 110. maddesini karşılayan 143/2. maddesinde de; “aile cüzdanı gösterilmeden evlenmenin dini töreni yapılamaz.” denilmek suretiyle, aynı düzenlemeye yer verilmiştir.

Açıklanan yasal düzenlemeler uyarınca, Anayasanın 174. maddesi ile koruma altına alınmış olan Türk Medeni Yasasının medeni nikah ile ilgili hükmünün korunması ve bu hükmü ihlal eden eylemleri yaptırım altına alan 765 sayılı TCY’nın 237/4. maddesinin, CYY’nın 231/14. maddede belirtilen suçlardan olduğu ve mahkemenin hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının yasaya aykırı bulunduğu anlaşıldığından, tebliğnamede yer alan Adalet Bakanlığının yasa yararına bozma isteği yerinde görülerek,

Sonuç: 5271 sayılı CYY’nın 309/4-d. maddesi uyarınca ... Asliye Ceza Mahkemesinin 9.4.2010 tarihli ve 2007/387 esas, 2010/266 sayılı kararının yasa yararına bozulmasına …”

Not: Bu yönde bkz. Y. 4. CD, T: 09.07.2008, E: 2008/11256, K: 2008/16085.

2-) Y. 4. CD, T: 02.10.2007, E: 2007/8662, K: 2007/7584:

“… TCY. nın 230/5.maddesindeki “Aralarında evlenme olmaksızın, evlenmenin dinsel törenini yaptıranlar hakkında iki aydan altı aya kadar hapis cezası verilir. Ancak, medeni nikah yapıldığında kamu davası ve hükmedilen ceza bütün sonuçlarıyla ortadan kalkar.” şeklindeki düzenleme karşısında, sanıkların 6.03.2002 tarihinde birbirleriyle evlendikleri dikkate alınarak haklarında açılan kamu davasının ortadan kaldırılmasına karar verilmesi gerektiği gözetilmeksizin yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmemiştir. …”

II-) Türk Kanunu Medenîsi:

III. Evlenme kâğıdı ve dinî merasim

Madde 110

Evlendirme memuru merasimin hitamı üzerine derhal karı ve kocaya bir evlenme kâğıdı verir. Evlenme kâğıdı ibraz edilmeden, evlenmenin dinî merasimi yapılamaz. Bununla beraber evlenmenin tamamiyeti dinî merasimin icrasına mütevakkıf değildir.

III-) Madde Gerekçesi:

Madde yürürlükteki Kanunun 110 uncu maddesinden sadeleştirilmek suretiyle alınmış ve kaynak Kanuna uygun olarak üç fıkra hâline getirilmiştir.

IV-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

1-) ZGB:

Dritter Abschnitt:

Vorbereitung der Eheschliessung und Trauung

A. Grundsätze

Art. 97

1 Die Ehe wird nach dem Vorbereitungsverfahren vor der Zivilstandsbeamtin oder dem Zivilstandsbeamten geschlossen.

2 Die Verlobten können sich im Zivilstandskreis ihrer Wahl trauen lassen.

3 Eine religiöse Eheschliessung darf vor der Ziviltrauung nicht durchgeführt werden.

2-) CCS:

Chapitre III:

De la procédure préparatoire et de la célébration du mariage

A. Principe

Art. 97

1 Le mariage est célébré par l’officier de l’état civil au terme de la procédure préparatoire.

2 Les fiancés peuvent se marier dans l’arrondissement de l’état civil de leur choix.

3 Le mariage religieux ne peut précéder le mariage civil.

 

Not: Türk Medenî Kanunu’nun 143. maddesinin 2. fıkrası, İsviçre Medenî Kanunu’nun 97. maddesinin 3. fıkrasına tekabül etmektedir.

 


Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X