Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 150

3. Aldatma

3. Aldatma

Madde 150 - Aşağıdaki durumlarda eşlerden biri evlenmenin iptalini dava edebilir:

1. Eşinin namus ve onuru hakkında doğrudan doğruya onun tarafından veya onun bilgisi altında bir başkası tarafından aldatılarak evlenmeye razı olmuşsa,

2. Davacının veya altsoyunun sağlığı için ağır tehlike oluşturan bir hastalık kendisinden gizlenmişse.

I-) Yargı Kararları:

1-) Y. 2. HD, T: 03.10.2006, E: 2006/5711, K: 2006/12979:

“… Türk Medeni Kanunu’nun 149/2. maddesi ‘eşinde bulunmaması onunla birlikte yaşamayı kendisi için çekilmez bir duruma sokacak derecede önemli bir nitelikte yanılarak evlenmişse’ ve Türk Medeni Kanunu’nun 150/2. maddesi ise ‘davacının veya altsoyunun sağlığı için ağır tehlike oluşturan bir hastalık kendisinden gizlenmişse’ hükümlerini taşımaktadır.

Toplanan delillerden davalının cilt (sedef) hastalığının bulaşıcı nitelikte olmadığı ve tedavi edilebilir olduğu, altsoyun sağlığı için ağır bir tehlike de oluşturmadığı ve yukarıda bahsedilen her iki madde hükmüne uymadığı anlaşılmaktadır …”

II-) Türk Kanunu Medenîsi:

3- Hile

Madde 117

Aşağıdaki hallerde karı kocadan biri evlenmenin feshini dâva edebebilir:

1-  Karı veya koca diğerinin namus ve haysiyeti hakkında gerek bizzat onun tarafından, gerek onun malûmatı ile üçüncü bir şahıs tarafından iğfal edilerek akde razı olmuş ise,

2-  Dâvacının veya neslinin sıhhati için vahim bir tehlike arzeden bir hastalık kendisinden gizlenmiş ise.

III-) Madde Gerekçesi:

Yürürlükteki Kanunun 117 nci maddesini karşılamaktadır. Madde kenar başlığıyla birlikte sadeleştirilmek ve daha anlaşılır hâle getirilmek üzere yeniden kaleme alınmış, içeriğinde değişiklik yapılmamıştır.

IV-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

1-) ZGB:

C. Befristete Ungültigkeit

I. Gründe

Art. 107

Ein Ehegatte kann verlangen, dass die Ehe für ungültig erklärt wird, wenn er:

1. bei der Trauung aus einem vorübergehenden Grund nicht urteilsfähig war;

2. sich aus Irrtum hat trauen lassen, sei es, dass er die Ehe selbst oder die Trauung mit der betreffenden Person nicht gewollt hat;

3. die Ehe geschlossen hat, weil er über wesentliche persönliche Eigenschaften des anderen absichtlich getäuscht worden ist;

4. die Ehe geschlossen hat, weil er mit einer nahen und erheblichen Gefahr für das Leben, die Gesundheit oder die Ehre seiner selbst oder einer ihm nahe verbundenen Person bedroht wurde.

2-) CCS:

C. Causes relatives

I. Cas

Art. 107

Un époux peut demander l’annulation du mariage:

1. lorsqu’il était incapable de discernement pour une cause passagère lors de la célébration; 

2. lorsqu’il a déclaré par erreur consentir à la célébration, soit qu’il n’ait pas voulu se marier, soit qu’il n’ait pas voulu épouser la personne qui est devenue son conjoint;

3. lorsqu’il a contracté mariage en ayant été à dessein induit en erreur au sujet de qualités personnelles essentielles de son conjoint;

4. lorsqu’il a contracté mariage sous la menace d’un danger grave et imminent pour sa vie, sa santé ou son honneur, ou ceux de l’un de ses proches.

 

Not: Türk Medenî Kanunu’nun 150. maddesi, İsviçre Medenî Kanunu’nun 107. maddesinin 3. bendine tekabül etmektedir. Her iki hüküm karşılaştırıldığında İsviçre Medenî Kanunu’nda özellikle davacının veya altsoyunun sağlığı için ağır tehlike oluşturan bir hastalığın gizlenmesi haline yer verilmediği dikkati çekmektedir. Esasen Türk Medenî Kanunu’nun 150. maddesi daha çok İsviçre Medenî Kanunu’nun 26.06.1998 tarihli Federal Kanun ile 01.01.2000 itibariyle değişikliğe uğrayan eski 125. maddesine paraleldir.

 


Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X