Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 154

I. Bekleme süresine uymama

C. Butlanı gerektirmeyen sebepler

I. Bekleme süresine uymama

Madde 154 - Kadının bekleme süresi bitmeden evlenmesi, evlenmenin butlanını gerektirmez.

I-) Türk Kanunu Medenîsi:

II. Müddetlere riayetsizlik

Madde 122

Kanuni ve kazai müddetler içinde evlenmesi memnu olan kimsenin bu müddetler geçmezden evvel tekrar evlenmiş olması, evlenmenin feshine sebep olamaz.

Not: Türk Kanunu Medenîsi’nin; 122. maddesinde adı geçen kazai müddetlere ilişkin 142. maddesi 04.05.1988 tarihli ve 3444 sayılı Kanun’un 1 9. maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır. Hüküm değişikliğe uğramadan önce şu şekilde idi:

“ V. Memnuiyet müddeti

Madde 142

Boşanmanın hükmünde kabahatli olan tarafın yeniden evlenememesi için hâkim, bir seneden az ve iki seneden fazla olmamak üzere bir müddet tâyin eder.

Hâkim tarafından hükmedilen ayrılığın müddeti buna mahsubedilir.”

II-) Madde Gerekçesi:

Yürürlükteki Kanunun 122 nci maddesini karşılamaktadır.

Maddede kadın açısından geçerli olan bekleme süresine rağmen yapılan evliliğin butlanının istenemeyeceği düzenlenmiştir. Yürürlükteki Kanunun 142 nci maddesinde öngörülen “kazai müddetler” 3444 sayılı Kanunla kaldırılmış olduğundan, böyle bir süreye uyulmaması da söz konusu olamayacağından maddede bu husus düzenlenmemiştir. Maddede, İsviçre Medenî Kanununun Fransızca metninde olduğu gibi, hem mutlak butlan hem de nisbî butlan hâllerini ifade etmek üzere, yürürlükteki metinde yer alan “fesih” sözcüğü yerine “butlan” sözcüğüne yer verilmiştir.

III-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

Hükmün, kaynak İsviçre Medenî Kanunu’nda bir karşılığı bulunmamaktadır.1   RG. 12.05.1988; S: 19812.


Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X