Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 246

B. Borçlardan sorumluluk

B. Borçlardan sorumluluk

Madde 246 - Eşlerden her biri, kendi borçlarından bütün malvarlığıyla sorumludur.

I-) Türk Kanunu Medenîsi:

B BORÇLAR:

I. Umumiyet itibariyle

Madde 187

Mal ayrılığı usulünde koca, evlenmeden evvelki borçlarından ve evliliğin devamı sırasında gerek kendisi gerek evlilik birliğinin, mümessili sıfatiyle edilen borçlardan şahsan mesuldür.

Karı, borcunu ödemekten aciz kalan kocası veya kendisi tarafından aile masrafları için edilen borçlardan mesuldür.

II-) Madde Gerekçesi:

Madde İsviçre Medenî Kanununun 249 uncu maddesini karşılamaktadır.

Yürürlükteki Kanunda iki fıkra olan 187 nci madde tek fıkra hâlinde İsviçre Medenî Kanununun 249 uncu maddesine uygun olarak kaleme alınmıştır. Madde sadeleştirilmek suretiyle, eşlerden her birinin kendi borçlarından dolayı bütün malvarlığıyla sorumlu olduğu belirtilmiştir. Eşlerin kendi borçları, evlilikten önce ve/veya evliliğin devamı süresince edindiği tüm borçları kapsar. Ancak, eşlerden birinin 189 uncu madde çerçevesinde evlilik birliğini temsilen yaptığı borçlardan, üçüncü kişilere karşı müteselsilen sorumlu olacakları tabiîdir. Evi geçindirme yükümünün kocaya ait olduğuna ilişkin hüküm kaldırıldığından, yürürlükteki Kanunun 187 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmüne gerek kalmamıştır.

III-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

Kaynak kanunda paylaşmalı mal ayrılığı isimli bir mal rejimi yoktur. Bununla birlikte Medenî Kanunumuzun bu mal rejimine ilişkin hükümleri düzenlenirken kaynak kanunun mal ayrılığına ilişkin hükümlerinden yararlanıldığı anlaşılmaktır:

1-) ZGB:

B. Haftung gegenüber Dritten

Art. 249

Jeder Ehegatte haftet für seine Schulden mit seinem gesamten Vermögen.

2-) CCS:

B. Dettes envers les tiers

Art. 249

Chaque époux répond de ses dettes sur tous ses biens.

 


Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X