Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 259

b. Diğer mal ortaklıkları

b. Diğer mal ortaklıkları

Madde 259 - Eşler, mal rejimi sözleşmesiyle belirli malvarlığı değerlerini veya türlerini, özellikle taşınmaz malları, bir eşin kazancını, bir meslek veya sanat icrası için kullandığı malları ortaklık dışında tutabilirler.

Aksi sözleşmede öngörülmedikçe bu malların gelirleri ortaklığa dahil değildir.

I-) Türk Kanunu Medenîsi:

C MAHDUT ORTAKLIK

I- Mal ayrılığı şartiyle

Madde 233

Karı koca, evlenme mukavelesiyle bazı malların bilhassa gayri menkullerin ortaklıktan çıkarılmasını şart ederek mahdut bir mal ortaklığı usulü kabul edebilirler.

II-) Madde Gerekçesi:

Madde İsviçre Medenî Kanununun 224 üncü maddesinden alınmıştır.

Maddede eşlerin mal rejimi sözleşmeleriyle genel mal ortaklığı ve edinilmiş mallarda ortaklık yerine bazı malvarlığı değerlerini veya türlerini ortaklık dışında tutmak suretiyle farklı bir mal ortaklığını kabul edebilecekleri öngörülmüştür. Örneğin, eşler belirli tasarruflarını, kazançlarını, meslek veya sanat icrasının gerektirdiği malvarlığı değerlerinin sözleşmeyle ortaklık rejimi dışında tutabilirler.

Maddenin ikinci fıkrasında, eşlerin mal sözleşmesiyle1 ortaklık dışında tuttukları malların gelirlerinin, aksinin kararlaştırılmamış olduğu hâllerde mal ortaklığına dahil olacağı öngörülmüştür.

Not: Madde gerekçesinde, her ne kadar aksi kararlaştırılmamış olduğu müddetçe eşlerin mal ortaklığı sözleşmesi ile ortaklık dışında tuttukları malların gelirlerinin ortaklığa dahil olacağı belirtilmişse de bu doğru değildir. Bilakis eşler arasında aksi yönde bir sözleşme yapılmadığı müddetçe bu malların gelirleri ortaklığa dahil olmayacaktır.

III-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

1-) ZGB:

b. Andere Gütergemeinschaften

Art. 224

1 Die Ehegatten können durch Ehevertrag bestimmte Vermögenswerte oder Arten von Vermögenswerten, wie Grundstücke, den Arbeitserwerb eines Ehegatten oder Vermögenswerte, mit denen dieser einen Beruf ausübt oder ein Gewerbe betreibt, von der Gemeinschaft ausschliessen.

2 Sofern nichts anderes vereinbart ist, fallen die Erträge dieser Vermögenswerte nicht in das Gesamtgut.

2-) CCS:

b. Autres communautés

Art. 224

1 Par contrat de mariage, les époux peuvent convenir d’exclure de la communauté certains biens ou espèces de biens, notamment les immeubles, le produit du travail d’un époux ou les biens qui servent à l’exercice de sa profession ou à l’exploitation de son entreprise.

2 Sauf convention contraire, les revenus de ces biens n’entrent pas dans la communauté.

 


1   Gerekçedeki “mal sözleşmesiyle” ifadesinin “mal rejimi sözleşmesiyle” olarak anlaşılması gerekir.

 


Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X