Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 332

1. Genel olarak

VI. Geçici önlemler

1. Genel olarak

Madde 332 - Nafaka davası açılınca hâkim, davacının istemi üzerine dava süresince gerekli olan önlemleri alır.

Soybağı tespit edilirse, davalının, uygun nafaka miktarını depo etmesine veya geçici olarak ödemesine karar verilebilir.

I-) Türk Kanunu Medenîsi:

Hükmün Türk Kanunu Medenîsi’nde bir karşılığı bulunmamaktadır.

II-) Madde Gerekçesi:

Yürürlükteki Kanunda bulunmayan ve nafaka davasında geçici önlem alınabilmesi olanağını genel olarak düzenleyen bu madde, İsviçre Medenî Kanununun 281 inci maddesinin ilk iki fıkrasından alınmıştır. Birinci fıkra, hâkimin nafaka davası süresince gerekli olan önlemleri alabileceğini hükme bağlamaktadır. Ancak hâkim, bu önlemleri kendiliğinden değil, davacının istemi üzerine alabilir. İkinci fıkrada ise, hâkimin, soybağının tespiti hâlinde, davalıyı uygun nafaka miktarını depo etmeye veya geçici olarak ödemeye mahkûm edebileceği hükme bağlanmıştır. İkinci fıkrada düzenlenen de bir geçici önlemdir.

III-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

1-) ZGB:

III. Vorsorgliche Massregeln

1. Im allgemeinen

Art. 281

1 Ist die Klage eingereicht, so trifft das Gericht auf Begehren des Klägers für die Dauer des Prozesses die nötigen vorsorglichen Massregeln.

2 Steht das Kindesverhältnis fest, so kann der Beklagte verpflichtet werden, angemessene Beiträge zu hinterlegen oder vorläufig zu zahlen.

3 Die Hinterlegung erfolgt durch Zahlung an eine vom Gericht bezeichnete Kasse.

2-) CCS:

III. Mesures provisoires

1. En général

Art. 281

1 Une fois l’action introduite, le juge prend, à la requête du demandeur, les mesures provisoires nécessaires pour la durée du procès.

2 Si la filiation est établie, le défendeur peut être tenu de consigner ou d’avancer des contributions équitables.

3 La consignation s’opère par versement à un établissement financier désigné par le juge.

 

Not: İMK. m. 281/f. 3 Medenî Kanunumuza alınmamıştır. Anılan hükme göre tutarın depo edilmesi, ödemenin mahkemece saptanan bir finans kuruluşuna yatırılması yoluyla gerçekleşir. Ayrıca belirtmek gerekir ki, İsviçre Medenî Kanunu’nun 281. maddesi 19.12.2008 tarihli Federal Kanun ile 01.01.2011 itibariyle yürülükten kaldırılmıştır.

 


Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X