Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 380

1. Sebepleri

IV. Ortaklığın sona ermesi

1. Sebepleri

Madde 380 - Aşağıdaki hâllerde ortaklık sona erer:

1. Bütün ortakların anlaşması veya feshin bildirilmesiyle,

2. Ortaklık süresi açıkça veya örtülü olarak uzatılmadığı takdirde sürenin bitmesiyle,

3. Ortaklardan birinin payının haczedilmesi ve satışının istenmesiyle,

4. Ortaklardan birinin iflâsıyla,

5. Ortaklardan birinin haklı sebebe dayanan istemiyle.

I-) Türk Kanunu Medenîsi:

IV. Şirketin feshi

1- Sebepleri

Madde 330

Aşağıdaki hallerde şirket nihayet bulur:

1-  Bütün şeriklerin muvafakati ile yahut ihbar tarikiyle.

2-  Şirketin devamı için muayyen müddet hitam bulmuş ve zımnen temdit vâkı olmamış ise.

3-  Şeriklerden birinin hissesi icra vasıtasiyle haczedilerek satıldığı takdirde.

4-  Şeriklerden birinin iflâsı halinde.

5-  Şeriklerden birinin muhik sebeplere müstenit talebi ile.

II-) Madde Gerekçesi:

1984 tarihli Öntasarının 311 inci maddesinden alınan bu madde, yürürlükteki Kanunun 330 uncu maddesini karşılamaktadır. Yürürlükteki metnin üç numaralı bendinde sadece icra dairesince konulan haciz esas alınmışken, maddede, özel kanunlarla bazı kurumlara tanınan haciz imkânları da göz önünde tutularak metindeki “icra dairesi” deyimi kaldırılmış ve sadece “haciz”den söz edilmek suretiyle kapsam genişletilmiştir. Aynı bentte, hacizden sonra satışın istenmiş olması fesih için yeterli görülmüştür. Başka değişiklik yoktur.

III-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

1-) ZGB:

IV. Aufhebung

1. Gründe

Art. 343

Die Aufhebung der Gemeinderschaft erfolgt:

1. nach Vereinbarung oder Kündigung;

2. mit Ablauf der Zeit, für die eine Gemeinderschaft begründet worden ist, insofern sie nicht stillschweigend fortgesetzt wird;

3. wenn der gepfändete Anteil eines Gemeinders am Gemeinschaftsgute zur Verwertung gelangt ist;

4. wenn ein Gemeinder in Konkurs geraten ist;

5. auf Verlangen eines Gemeinders aus wichtigen Gründen.

2-) CCS:

IV. Dissolution

1. Cas

Art. 343

L’indivision cesse:

1. Par convention ou dénonciation;

2. Par l’expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf le cas de prolongation tacite;

3. Porsque la part d’un indivis est réalisée après saisie;

4. Par la faillite d’un indivis;

5. A la demande d’un indivis fondée sur de justes motifs.

 


Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X