Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 386

I. Genel olarak

C. Aile yurdu

I. Genel olarak

Madde 386 - Konutlar, tarıma veya sanayiye elverişli taşınmazlar, eklentileriyle birlikte aile yurdu hâline getirilebilir.

I-) Türk Kanunu Medenîsi:

Bu maddenin karşılığı için Türk Kanunu Medenîsi’nin iki hükmünü zikretmek gerekir:

1-) D AİLE YURDU

Madde 336

Aşağıdaki maddeler hükmüne tevfikan aile yurtları tesisi caizdir.

2-) I. Yurt tesisi

1. Şartları

Madde 337

Ziraat veya sanayie tahsis edilmiş olan bir gayrimenkul ve müştemilâtiyle beraber meskenler aşağıdaki şartlar dairesinde aile yurdu ittihaz edilebilir.

Aile yurdu ittihaz olunan gayrimenkulün büyüklüğü, bir ailenin iaşesine veya ikametine muktazi dereceden fazla olamaz; gayrimenkulün üzerinde aynî haklar bulunması ve mülk sahibinin mütebaki servetinin derecesi, haizi tesir değildir.

Mahkemenin, muhik sebeplere istinat ile muvakkat bir zaman için vereceği müsaade müstesna olmak üzere, mülk sahibi veya ailesi yurt ittihaz edilen gayrimenkulü ve gayrimenkulün tahsis edildiği sanatı bizzat işletmeğe yahut meskende bizzat ikamete mecburdur.

Not: Türk Medenî Kanunu’nun 386. maddesi, Türk Kanunu Medenîsi’nin 336. maddesi ile 337. maddesinin 1. fıkrasına tekabül etmektedir.

II-) Madde Gerekçesi:

1984 tarihli Öntasarının 317 nci maddesinden alınan bu bir cümlelik hüküm, yürürlükteki Kanunun 336 ncı maddesini karşılamaktadır. “Aile yurdu” kurumu ülkemizde şimdiye kadar uygulama alanı bulmamış olmakla birlikte, bu kurumun aynen korunması uygun görülmüştür. Madde aile yurdunun kurulmasına imkân veren bir ana hüküm niteliğindedir. Yapılan değişiklik, sadece, yürürlükteki Kanunun 337 nci maddesinin ilk fıkrasının buraya alınması ve hangi malların aile yurdu hâline getirilebileceğinin bu maddede belirtilmesinden ibarettir.

III-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

Türk Medenî Kanunu’nun 386. maddesi, İsviçre Medenî Kanunu’nun 26.06.1998 tarihli Federal Kanun ile 01.01.2000 itibariyle yürürlükten kalkan 350. maddesinin 1. fıkrasına tekabül etmektedir.

Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X