Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 391

1. Tasarruf hakkının sınırlanması

III. Sonuçları

1. Tasarruf hakkının sınırlanması

Madde 391 - Aile yurdu hâline getirilen taşınmazlar devrolunamaz, rehnedilemez ve kiraya verilemez.

Aile yurdu ve eklentileri hakkında, mahkeme eliyle yönetim hâli saklı kalmak kaydıyla, cebrî icra yoluna başvurulamaz.

I-) Türk Kanunu Medenîsi:

II. Hükmü

1- Tasarruf hakkının tahdidi

Madde 341

Yurt ittihaz olunan mesken veya diğer gayri menkul, teminat gösterilemez. Sahibi onu ahare ferağ edemiyeceği gibi kiraya da veremez.

Yurt ve müştemilâtı, mahkeme marifetiyle idare hakkı mahfuz kalmak şartiyle kabili haciz değildir.

II-) Madde Gerekçesi:

1984 tarihli Öntasarının 322 nci maddesini örnek alan bu madde, yürürlükteki Kanunun 341 inci maddesini karşılamaktadır. Hüküm değişikliği yoktur.

III-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

Türk Medenî Kanunu’nun 391. maddesi, İsviçre Medenî Kanunu’nun 26.06.1998 tarihli Federal Kanun ile 01.01.2000 itibariyle yürürlükten kalkan 354. maddesine tekabül etmektedir.


Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X