Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 408

IV. İstek üzerine

IV. İstek üzerine

Madde 408 - (6462 sayılı ve 25.04.2013 tarihli Kanunun 1. maddesi ile değişik)1 Yaşlılığı, engelliliği, deneyimsizliği veya ağır hastalığı sebebiyle işlerini gerektiği gibi yönetemediğini ispat eden her ergin kısıtlanmasını isteyebilir.

I-) Not:

Hükümdeki “… sakatlığı …” ifadesi 25.04.2013 tarihli 6462 sayılı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Yer Alan Engelli Bireylere Yönelik İbarelerin Değiştirilmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 1. maddesinin 52. fıkrasının (c) bendi ile “… engelliliği …” şeklinde değiştirilmiştir.

II-) Yargı Kararları:

1-) Y. 2. HD, T: 11.04.2011, E: 2010/17184, K: 2011/6239:

“… Davacı ergin kızı M.’ye vasi atanmasını talep etmiştir.

M. 1984 doğumludur. Dosya içindeki heyet raporlarından Sınırda Mental Retardasyon, Cerebral Palsy Sekeli teşhisi konulduğu, özür durumuna göre vücut fonksiyonu kaybının % 52 olduğu anlaşılmaktadır. Mahkemece fiziken hareket bozukluğu olduğu da gözlenmiştir. Davalı, davacı babanın kendisine vasi atanmasını istemiştir. Bu durumda Türk Medeni Kanununun 408. maddesi koşulları oluştuğu halde yazılı gerekçeyle davanın reddi doğru bulunmamıştır. …”

III-) Türk Kanunu Medenîsi:

IV. İhtiyari hacir

Madde 358

İhtiyarlığı, mâlûliyeti veya tecrübesizliği sebebiyle işlerini gereği gibi görmekten âciz olduğunu ispat eden her reşit, vesayet altına alınmasını talep edebilir.

IV-) Madde Gerekçesi:

Yürürlükteki Kanunun 358 inci maddesini karşılamaktadır.

Ancak yeni düzenlemede isteğe dayanan kısıtlılık hâline yeni sebepler eklenmiştir. Yaşlılık, sakatlık ve tecrübesizlik sebeplerine ilâve olarak ağır hastalık sebebi de eklenmiştir.

V-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

1-) ZGB:

IV. Eigenes Begehren

Art. 372

Einer mündigen Person kann auf ihr Begehren ein Vormund gegeben werden, wenn sie dartut, dass sie infolge von Altersschwäche oder andern Gebrechen oder von Unerfahrenheit ihre Angelegenheiten nicht gehörig zu besorgen vermag.

2-) CCS:

IV. Interdiction volontaire

Art. 372

Tout majeur peut demander sa mise sous tutelle, s’il établit qu’il est empêché de gérer convenablement ses affaires par suite de faiblesse sénile, de quelque infirmité ou de son inexpérience.

 

Not: İsviçre Medenî Kanunu’nun 372. maddesi 19.12.2008 tarihli Federal Kanun ile 01.01.2013 itibariyle değişikliğe uğramıştır.1   RG. 03.05.2013; S: 28636.


Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X