Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 41

I. Bildirme

B. Doğum kütüğü

I. Bildirme

Madde 41 - Doğumlara ilişkin bildirimler ve kimliği bilinmeyen bulunmuş çocuklar hakkındaki işlemler ilgili kanun hükümlerine göre yapılır.

I-) Türk Kanunu Medenîsi:

B DOĞUM SİCİLLİ

I. Doğumun bildirilmesi

Madde 39

Her doğum bir ay içinde nüfus memuruna bildirilir. Anası babası belli olmayan bir çocuk bulan kimse, çocuğu Hükümete teslim eder.

II-) Madde Gerekçesi:

Yürürlükteki Kanunun 39 uncu maddesini karşılamaktadır.

Doğum kütüğü ve doğumun bildirilmesi konusunda 1587 sayılı Nüfus Kanunu hükümlerinin uygulanacağı göz önünde tutularak madde yürürlükteki metinden farklı bir şekilde düzenlenmiştir.

Not: Gerekçede anılan 1587 sayılı Nüfus Kanunu, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 71. maddesi gereğince yürürlükten kaldırılmıştır (RG. 29.04.2006; S: 26153).

III-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

Bu madde için kaynak İsviçre Medenî Kanunu’nun iki hükmünü anmak gerekir:

1-) ZGB:

a-) A. Register

I. Allgemeines

Art. 39

1 Zur Beurkundung des Personenstandes werden Register geführt.

2 Zum Personenstand gehören insbesondere:

1. die eine Person unmittelbar betreffenden Zivilstandstatsachen wie die Geburt, die Heirat, der Tod;

2. die personen- und familienrechtliche Stellung einer Person wie die Mündigkeit, die Abstammung, die Ehe;

3. die Namen;

4. die Kantons- und Gemeindebürgerrechte;

5. die Staatsangehörigkeit.

b-) II. Meldepflicht und Datenschutz

Art. 40

1 Der Bundesrat bestimmt die Personen und Behörden, die verpflichtet sind, die zur Beurkundung des Personenstandes nötigen Angaben zu melden.

2 Er kann vorsehen, dass Verstösse gegen die Meldepflicht mit Busse geahndet werden.

3 Er sorgt auf dem Gebiet der Beurkundung des Personenstandes für den Schutz der Persönlichkeit und der Grundrechte der Personen, über die Daten bearbeitet werden.

2-) CCS:

a-) A. Registres

I. Généralités

Art. 39

1 L’état civil est constaté par des registres.

2 Par état civil, on entend notamment:

1. les faits d’état civil directement liés à une personne, tels que la naissance, le mariage, le décès;

2. le statut personnel et familial d’une personne, tels que la majorité, la filiation, le lien matrimonial;

3. les noms;

4. les droits de cité cantonal et communal;

5. la nationalité. 

b-) II. Obligation de déclarer et protection des données

Art. 40

1 Le Conseil fédéral détermine les personnes et les autorités qui sont tenues de déclarer les données nécessaires à la constatation de l’état civil.

2 Il peut prévoir que la violation de l’obligation de déclarer est passible de l’amende.

3 Il assure, dans le domaine des actes de l’état civil, la protection de la personnalité et des droits fondamentaux des personnes au sujet desquelles des données sont traitées.

 

Not: Kaynak kanunda TMK.m.41’deki düzenlemeyi bire bir karşılayan bir hüküm yoktur. Bununla birlikte, kaynak kanunun 39. maddesinin 2. fıkrasının 1. bendi ile 40. maddesinin 1. fıkrasının TMK.m.41’in düzenlemesine belirli ölçüde paralel olduğu ileri sürülebilir.

Ayrıca belirtmek gerekir ki, İsviçre Medenî Kanunu’nun 40. maddesinin kenar başlığı 05.10.2001 tarihli Federal Kanun ile 01.07.2004 itibariyle değiştirilmiş, 3. fıkrası ise aynı düzenleme ile yürürlükten kaldırılmıştır.

 


Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X