Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 413

I. Genel olarak

Dördüncü Ayırım 1

Vasinin Atanması

 

A. Koşulları

I. Genel olarak

Madde 413 - Vesayet makamı, bu görevi yapabilecek yetenekte olan bir ergini vasi olarak atar.

Gereken durumlarda, bu görevi birlikte veya vesayet makamı tarafından belirlenen yetkileri uyarınca ayrı ayrı yerine getirmek üzere birden çok vasi atanabilir.

Rızaları bulunmadıkça birden çok kimse vesayeti birlikte yürütmekle görevlendirilemez.

I-) Yargı Kararları:

1-) Y. 2. HD, T: 03.10.2011, E: 2011/578, K: 2011/14771:

“… Vesayet makamınca “akıl hastalığı” sebebiyle kısıtlanan Z.’ye kızı A. vasi olarak atanmış, bu karar kesinleşmiştir. Aynı kişiye, önceki vasinin yanında “birlikte görev yapmak” üzere ikinci vasi atanmasına ilişkin vesayet makamınca verilmiş olan kararlar, itiraza değil temyize tabi kararlardandır. Denetim makamı ancak “vasinin sıfatına ve kaçınma sebebine” ilişkin itirazları inceleyip karara bağlayabilir ve vesayetin idaresine matuf kararları denetim makamı olarak inceleyebilir. Bunun dışında temyize tabi olan bir kararı inceleyemez. Bu husus gözetilmeden Asliye Mahkemesinin itirazın reddine karar vermesi, usul ve yasaya aykırıdır. Bu itibarla bu kararın bozularak kaldırılmasına, vesayet makamının ikinci vasi atanmasına ilişkin kararına yönelik temyiz itirazlarının incelenmesine karar verilmesi gerekmiştir.

Vesayet makamı gereken durumlarda, vesayet görevini birlikte veya ayrı ayrı yerine getirmek üzere birden çok vasi atayabilir. Vesayet görevini ayrı ayrı yerine getireceklerse, yetkilerinin vesayet makamı tarafından belirlenmesi zorunludur (TMK. md. 413/2). Rızaları bulunmadıkça birden çok kimse vesayeti birlikte yürütmekle görevlendirilemez (TMK. md. 413/3). Yasal düzenleme böyle olduğuna göre, ilgililerin rızaları alınmadan birden çok kimsenin vesayeti birlikte yürütmekle görevlendirmesi doğru bulunmamıştır. …”

Not: Bu yönde bkz. Y. 2. HD, T: 06.07.2010, E: 2010/2701, K: 2010/13512; Y. 2. HD, T: 17.12.2007, E: 2007/17126, K: 2007/17601.

II-) Türk Kanunu Medenîsi:

A VASİNİN ŞAHSI

I. Umumiyet itibariyle

Madde 363

Sulh mahkemesi, vesayet işlerini görmeğe ehil olan bir reşidi, vasi tâyin eder. Kendilerine verilen vazifeyi birlikte veya her birerleri kendilerine ayrılan vazifeleri ayrı ayrı yapmak üzere sulh mahkemesi icabı hale göre birden ziyade vasi tâyin edebilir. Bununla beraber, bir vesayetin birlikte idaresi; rızaları olmadıkça, birden ziyade kimseye yükletilemez.

III-) Madde Gerekçesi:

Yürürlükteki Kanunun 363 üncü maddesi, “sulh mahkemesi” yerine “vesayet makamı” deyimi kullanılmak suretiyle üç fıkra hâline getirilmiştir. Hüküm değişikliği yoktur.

IV-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

1-) ZGB:

Vierter Abschnitt: Die Bestellung des Vormundes

A. Voraussetzungen

I. Im allgemeinen

Art. 379

1 Als Vormund hat die Vormundschaftsbehörde eine mündige Person zu wählen, die zu diesem Amte geeignet erscheint.

2 Bei besondern Umständen können mehrere Personen gewählt werden, die das Amt gemeinsam oder auf Grund einer amtlichen Ausscheidung der Befugnisse führen.

3 Die gemeinsame Führung einer Vormundschaft kann jedoch mehreren Personen nur mit ihrem Einverständnis übertragen werden.

2-) CCS:

Chapitre IV: De la nomination du tuteur

A. De la personne du tuteur

I. En général

Art. 379

1 L’autorité tutélaire nomme tuteur une personne majeure apte à remplir ces fonctions.

2 Elle peut, si les circonstances l’exigent, désigner plusieurs tuteurs, qui administrent en commun ou selon les attributions qu’elle confère à chacun d’eux.

3 Plusieurs personnes ne peuvent toutefois être chargées sans leur consentement d’administrer en commun la même tutelle.

 

Not: İsviçre Medenî Kanunu’nun 379. maddesi 19.12.2008 tarihli Federal Kanun ile 01.01.2013 itibariyle değişikliğe uğramıştır.1   Dördüncü Ayırım Türk Kanunu Medenîsi’nde “Dördüncü Fasıl / Vasi tâyini” şeklinde idi.

 


Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X