Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 420

II. Geçici önlemler

II. Geçici önlemler

Madde 420 - Vesayet işleri zorunlu kıldığı takdirde vesayet makamı, vasinin atanmasından önce de re’sen gerekli önlemleri alır; özellikle, kısıtlanması istenen kişinin fiil ehliyetini geçici olarak kaldırabilir ve ona bir temsilci atayabilir.

Vesayet makamının kararı ilân olunur.

I-) Türk Kanunu Medenîsi:

II. Muvakkat tedbirler

Madde 370

Vasinin tâyininden evvel bazı işlerin görülmesi zaruri ise, sulh mahkemesi, lâzımgelen tedbirleri yapar. Hususiyle hacredilecek kimseyi medenî haklarını kullanmaktan muvakkaten men ve ona bir mümessil tâyin edebilir; bu karar ilân olunur.

II-) Madde Gerekçesi:

Yürürlükteki Kanunun 370 inci maddesini karşılamaktadır.

Ancak ondan farklı olarak madde iki fıkra hâline getirilmiştir. İsviçre Medenî Kanununun bu maddeyi karşılayan 386 ncı maddesi üç fıkra hâlinde düzenlenmiştir. Mehazın ilk iki fıkrası tek fıkra hâline getirilmiş, vesayet makamının kararının ilân edilmesi iki hâli de kapsadığından ayrı fıkra hâline getirilmiştir.

III-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

1-) ZGB:

II. Vorläufige Fürsorge

Art. 386

1 Wird es vor der Wahl notwendig, vormundschaftliche Geschäfte zu besorgen, so trifft die Vormundschaftsbehörde von sich aus die erforderlichen Massregeln.

2 Sie kann insbesondere die vorläufige Entziehung der Handlungsfähigkeit aussprechen und eine Vertretung anordnen.

3 Eine solche Massregel ist zu veröffentlichen.

2-) CCS:

II. Mesures provisoires

Art. 386

1 L’autorité tutélaire prend d’office les mesures nécessaires lorsqu’il y a lieu de procéder à quelque acte de gestion avant la nomination du tuteur.

2 En particulier, elle peut priver provisoirement de l’exercice des droits civils la personne à interdire et lui désigner un représentant.

3 Cette décision est publiée.

 

Not: İsviçre Medenî Kanunu’nun 386. maddesi 19.12.2008 tarihli Federal Kanun ile 01.01.2013 itibariyle değişikliğe uğramıştır.


Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X