Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 431

D. Usul

D. Usul

Madde 431 - Vasinin atanması usulüne ilişkin kurallar, kayyım ve yasal danışmanın atanmasında da uygulanır.

Kayyım veya yasal danışman atanmasına ilişkin karar, ancak vesayet makamının gerekli görmesi hâlinde ilân olunur.

I-) Yargı Kararları:

1-) Y. 2. HD, T: 09.02.2009, E: 2008/18027, K: 2009/1647:

“… Miras ortaklığı temsilcisi (TMK.md.640) özel kayyım niteliğindedir. Türk Medeni Kanununun 431. maddesi uyarınca vasi tayininde usul kayyım (mümessil) için de uygulanır. Türk Medeni Kanununun 422. maddesi gereğince vasinin sıfatına karşı yapılan itirazları veya vasinin ileri sürdüğü kaçınma sebeplerini (özürleri) inceleme görevi ile ilgili yasal hükümlerin mümessile yapılan itirazın ya da kaçınma sebeplerinin incelenmesinde de gözetilmesi zorunludur. Vesayet makamının itirazı ret etmesi halinde itirazı denetim makamının incelemesi gerekir. Türk Medeni Kanununun 397. maddesinde belirtilen denetim makamı görevi; Asliye Hukuk Mahkemesine aittir. (5133 S.K. md.2-3, TMK. Md.397/2) Öyle ise miras ortaklığı temsilcisinin (TMK. md. 640/3) şahsına yönelik itiraza ilişkin dilekçenin görev yönünden reddiyle yukarıda açıklanan kurallar çerçevesinde değerlendirilip gereği yapılmak üzere dosyanın mahalline geri çevrilmesine karar vermek gerekli olmuştur. …”

Not: Bu yönde bkz. Y. 2. HD, T: 11.12.2007, E: 2007/19836, K: 2007/17294; Y. 2. HD, T: 01.10.2007, E: 2007/1101, K: 2007/13085; Y. 2. HD, T: 24.05.2007, E: 2007/4464, K: 2007/8725; Y. 2. HD, T: 18.02.2004, E: 2003/16721, K: 2004/1817; Y. 2. HD, T: 10.03.2003, E: 2003/2050, K: 2003/3151.

II-) Türk Kanunu Medenîsi:

C TÂYİN

Madde 381

Vasi tâyininde usul ne ise, kayyım hakkında da odur.

Sulh mahkemesi, muvafık görmezse kayyım tâyinini ilân etmez.

III-) Madde Gerekçesi:

Yürürlükteki Kanunun 381 inci maddesini karşılamaktadır.

Yürürlükteki metinde sadece kayyımın atanmasından söz edildiği hâlde maddede buna “yasal danışman” da eklenmiştir.

IV-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

1-) ZGB:

C. Bestellung des Beistandes

Art. 397

1 Für das Verfahren gelten die gleichen Vorschriften wie bei der Bevormundung.

2 Die Ernennung wird nur veröffentlicht, wenn es der Vormundschaftsbehörde als zweckmässig erscheint.

3 Wird die Ernennung nicht veröffentlicht, so wird sie dem Betreibungsamt am jeweiligen Wohnsitz der betroffenen Person mitgeteilt, sofern dies nicht als unzweckmässig erscheint.

2-) CCS:

C. Nomination

Art. 397

1 La procédure est la même qu’en matière d’interdiction.

2 La nomination n’est publiée que si l’autorité tutélaire juge cette publication opportune.

3 Si la nomination n’est pas publiée, elle est communiquée à l’office des poursuites du domicile de la personne concernée pour autant que cela ne semble pas inopportun.

 

Not: Türk Medenî Kanunu’nun 431. maddesi, İsviçre Medenî Kanunu’nun 397. maddesinin 1. ve 2. fıkrasına tekabül etmektedir. Kaynak hükmün 3. fıkrası bize alınmamıştır. Ayrıca belirtmek gerekir ki, İsviçre Medenî Kanunu’nun 397. maddesi 19.12.2008 tarihli Federal Kanun ile 01.01.2013 itibariyle değişikliğe uğramıştır.

 


Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X