Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 470

A. Küçüklerde

Üçüncü Bölüm 1

Vesayetin Sona Ermesi

Birinci Ayırım 2

Vesayeti Gerektiren Hâllerin Sona Ermesi

 

 

A. Küçüklerde

Madde 470 - Küçük üzerindeki vesayet, onun ergin olmasıyla kendiliğinden sona erer.

Erginliğe mahkemece karar verilmiş ise, mahkeme aynı zamanda küçüğün hangi tarihte ergin olacağını tespit ve ilân eder.

I-) Türk Kanunu Medenîsi:

A KÜÇÜKLER HAKKINDA

Madde 414

Küçük üzerindeki vesayet, rüşt veya hâkimin rüşt kararı ile nihayet bulur. Mahkemei asliye, rüşde karar verir iken vesayetin hitamı gününü tesbit ve kararını resmen ilân eder.

II-) Madde Gerekçesi:

Yürürlükteki Kanunun 414 üncü maddesini karşılamaktadır.

Madde yeniden kaleme alınmak suretiyle arılaştırılarak iki fıkra hâline getirilmiştir.

Birinci fıkra küçüklerin normal yolla erginleşmesi hâlinde vesayetin kendiliğinden sona ereceğini öngörmektedir.

İkinci fıkra mahkeme kararıyla erginliğin kazanılması hâlinde mahkemenin aynı zamanda küçüğün hangi tarihte ergin olacağını belirlemesini ve bu kararın ilân edilmesini hükme bağlamaktadır.

III-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

1-) ZGB:

Zwölfter Titel: Das Ende der Vormundschaft

Erster Abschnitt: Das Ende der Bevormundung

A. Bei Unmündigen

Art. 431

1 Die Vormundschaft über eine unmündige Person hört mit dem Zeitpunkt auf, da die Mündigkeit eintritt.

2 ...

2-) CCS:

Titre douzième: De la fin de la tutelle

Chapitre premier: De la fin de la minorité et de l’interdiction

A. Tutelle des mineurs

Art. 431

1 La tutelle du mineur prend fin à la majorité

2 ...

 

Not: İsviçre Medenî Kanunu’nun 431. maddesinin 2. fıkrası 07.10.1994 tarihli Federal Kanunla yürürlükten kaldırılmıştır. Ayrıca belirtmek gerekir ki, İsviçre Medenî Kanunu’nun 431. maddesi 19.12.2008 tarihli Federal Kanun ile 01.01.2013 itibariyle değişikliğe uğramıştır.1   Üçüncü Bölüm Türk Kanunu Medenîsi’nde “On İkinci Bap / Vesayetin hitamı” şeklinde idi.

2   Birinci Ayırım Türk Kanunu Medenîsi’nde “İkinci Fasıl / Küçüklük ve hacir hallerinin hitamı” şeklinde idi.

 


Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X