Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 479

A. Fiil ehliyetinin yitirilmesi ve ölüm

İkinci Ayırım 1

Vasilik Görevinin Sona Ermesi

 

A. Fiil ehliyetinin yitirilmesi ve ölüm

Madde 479 - Vasilik görevi, vasinin fiil ehliyetini yitirmesi veya ölümüyle sona erer.

I-) Yargı Kararları:

1-) Y. 2. HD, T: 09.07.2003, E: 2003/9068, K: 2003/10433:

“… Dava, babalığa ilişkindir. Çocuk adına kayyım İlknur’un (çocuğu temsilen) tayin ettiği avukat Funda tarafından açılmış ve takip edilmiştir.

Mahkemece; 10.4.2003 tarihinde davanın kabulü ile babalığa karar verilmiştir.

Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.

Kayyım İlknur’un, yargılama sırasında 23.7.2002 tarihinde vefat ettiği temyiz dilekçesinde bildirilmiş ve kayyımın vefatına ilişkin İzmir Barosu Dergisinin Ekim 2002 sayısının fotokopisi sunulmuştur.

Vasilik görevi, vasinin ölümü ile sona erer. (TMK. md. 479/1) Türk Medeni Kanununun vasi hakkındaki hükümleri aksi belirtilmedikçe kayyım hakkında da uygulanır. (TMK. md. 403/son) Şu halde, kayyımın ölümü ile de kayyımlık görevi sona erer.

Kayyımın ölümü ile vekâlet ilişkisi de sona ermiştir. (BK. md. 397, 35) Kayyımın 23.7.2002 tarihinde vefat ettiği bildirildiğine göre, bu hususun mahkemece araştırılması, vefat ettiğinin belirlenmesi halinde; küçük B.’a “... açılmış olan babalık davasını yürütmek hak ve menfaatlerini korumak üzere ...” yeni kayyım atanması için Sulh Hukuk Mahkemesine yazı yazılması ve yeni kayyım tayin ettirilip, bu yeni kayyıma davetiye çıkartılarak davayı takip ettirmesi olanağının sağlanması gerekirken; ölümle kayyımlık görevinin sona ereceği ve çocuğun temsilcisiz kaldığı gözetilmeden hüküm tesisi doğru görülmemiştir. …”

II-) Türk Kanunu Medenîsi:

A MEDENÎ HAKLARI KULLANMAK SALÂHİYETİNİN ZİYAI VE VEFAT

Madde 423

Vasilik sıfatı, vasinin vefatı veya medeni haklarını kullanmaktan mahrumiyeti ile hitam bulur.

III-) Madde Gerekçesi:

Yürürlükteki Kanunun 423 üncü maddesini karşılamaktadır. Hüküm değişikliği yoktur. Arılaştırılmak suretiyle yeniden kaleme alınmıştır.

IV-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

1-) ZGB:

Zweiter Abschnitt: Das Ende des vormundschaftlichen Amtes

A. Handlungsunfähigkeit, Tod

Art. 441

Das Amt des Vormundes hört mit dem Zeitpunkt auf, da er handlungsunfähig wird oder stirbt.

2-) CCS:

Chapitre II: De l’expiration des fonctions du tuteur

A. Perte de l’exercice des droits civils, décès

Art. 441

Les fonctions du tuteur cessent à son décès ou lorsqu’il perd l’exercice des droits civils.

 

Not: İsviçre Medenî Kanunu’nun 441. maddesi 19.12.2008 tarihli Federal Kanun ile 01.01.2013 itibariyle değişikliğe uğramıştır.1   İkinci Ayırım Türk Kanunu Medenîsi’nde “İkinci Fasıl / Vasilik sıfatının zevali” şeklinde idi.


Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X