Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 490

B. Rapor ve hesabın incelenmesi

B. Rapor ve hesabın incelenmesi

Madde 490 - Son rapor ve kesin hesap belli zamanlarda verilen rapor ve hesaplar gibi vesayet makamı tarafından incelenir ve onaylanır.

I-) Türk Kanunu Medenîsi:

B RAPOR VE HESABIN TETKİKİ

Madde 434

Bu raporla hesabı katî, muayyen zamanlarda verilen raporlar ve hesaplar hakkındaki usule göre sulh hâkimi tarafından tetkik ve tasdik edilir.

II-) Madde Gerekçesi:

Yürürlükteki Kanunun 434 üncü maddesini karşılamaktadır. Arılaştırılmak ve “sulh hâkimi” yerine “vesayet makamı” deyimi kullanılmak suretiyle yeniden kaleme alınmıştır. Hüküm değişikliği yoktur.

III-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

1-) ZGB:

B. Prüfung des Schlussberichtes und der Schlussrechnung

Art. 452

Der Schlussbericht und die Schlussrechnung werden durch die vormundschaftlichen Behörden in gleicher Weise geprüft und genehmigt wie die periodische Berichterstattung und Rechnungsstellung.

2-) CCS:

B. Examen des rapports et comptes

Art. 452

Ce rapport et le compte final sont examinés et approuvés par les autorités de tutelle de la même manière que les rapports et comptes périodiques.

 

Not: İsviçre Medenî Kanunu’nun 452. maddesi 19.12.2008 tarihli Federal Kanun ile 01.01.2013 itibariyle değişikliğe uğramıştır.

 

Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X