Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 496

II. Ana ve baba

II. Ana ve baba

Madde 496 - Altsoyu bulunmayan mirasbırakanın mirasçıları, ana ve babasıdır. Bunlar eşit olarak mirasçıdırlar.

Mirasbırakandan önce ölmüş olan ana ve babanın yerlerini, her derecede halefiyet yoluyla kendi altsoyları alır.

Bir tarafta hiç mirasçı bulunmadığı takdirde, bütün miras diğer taraftaki mirasçılara kalır.

I-) Yargı Kararları:

1-) Y. 2. HD, T: 09.07.2007, E: 2007/11197, K: 2007/10778:

“… Altsoyu bulunmayan mirasbırakanın mirasçıları anne ve babasıdır. Bunlar eşit olarak mirasçılardır. Mirasbırakandan önce ölmüş olan anne ve babanın yerlerini her derecede halefiyet yoluyla kendi altsoyları alır. (4721 sayılı TMK. md. 496/1-2)

Muris Cennet 09.05.2005 tarihinde bekar ve çocuksuz ölmüştür. Babası Mustafa ve annesi Ayşe ise kendisinden önce vefat etmişlerdir. Muris Cennet’in mirası 24 pay kabul edilerek, baba bir kardeşi davacı Tevhide babası Mustafa’ya intikal eden paydan hak sahibi olup, miras payı 4’e tekabül etmektedir. Eksik pay verilen veraset ilamının iptali gerekirken yazılı şekilde davanın reddine karar verilmesi doğru bulunmamıştır. …”

2-) Y. 2. HD, T: 02.06.2003, E: 2003/3982, K: 2003/8097:

“… Füruu olmayan müteveffanın mirasçısı ana babasıdır. (4721 s. TMK. 496) Miras bırakandan önce ölmüş olan ana babanın yerini her derecede halefiyet yoluyla kendi alt soyları alır. Baba ve ana yarı yarıya mirasçı olurlar. Daha önce ölmüş olan ana ve baba yerine füruuları geçer. Füruunun üst soyu temsil edebilmesi için kendi ana babasının miras hakkının doğmuş olmasına gerek yoktur.

Bir tarafta hiç mirasçı olmadığı takdirde bütün miras diğer tarafın mirasçılarına geçer.

Yukarıda açıklanan kurallar gereğince; Müteveffa Burak (1992 doğ.) annesi Gönül, babası Ali ve kardeşi Buğra ile 18.01.1999 tarihinde vefat etmiştir. Kimin önce öldüğü tesbit edilemediğinden hepsi aynı anda ölmüş sayılırlar. Ayrıca Ankara 28. Asliye Hukuk Mahkemesinin (2001/26-439) kesinleşmiş ilamıyla da müteveffa Burak’ın annesi Gönül ile aynı anda ölmüş oldukları tesbit edilmiştir.

Davalılar Uğur ve Ayşegül müteveffa Burak’ın baba bir kardeşleridir. Baba bir kardeşler olan davalılar varken dayısı olan Coşkun mirasçı olamaz. Bu yön gözetilmeden müteveffanın baba bir kardeşler davalıların mirasçı olamayacağının kabulü ile veraset ilamının iptaline karar vermek doğru bulunmamıştır. …”

Not: Ayrıca bkz. madde 29/f.2.

II-) Türk Kanunu Medenîsi:

II. Baba ve ana

Madde 440

Füruu olmıyan müteveffanın mirasçısı, baba ve anasıdır. Bunlar müsavat üzere mirasçıdırlar.

Müteveffadan evvel vefat etmiş olan baba ve ana, her tabakada halefiyet tarikiyle mirasçı olan füruları tarafından temsil olunurlar. Bir tarafta hiç bir mirasçı bulunmadığı takdirde bütün miras diğer tarafın mirasçılarına intikal eder.

III-) Madde Gerekçesi:

Yürürlükteki Kanunun 440 ıncı maddesini karşılamaktadır. Arılaştırılmak suretiyle yeniden kaleme alınmıştır. Hüküm değişikliği yoktur. Maddenin kenar başlığı “Baba ve ana” yerine, Türk dilinde bu iki sözcüğün kullanılışında ana sözcüğünün önde kullanılması ve anaya verilen önem göz önünde tutularak “Ana ve baba” deyimi kullanılmıştır.

IV-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

1-) ZGB:

II. Elterlicher Stamm

Art. 458

1 Hinterlässt der Erblasser keine Nachkommen, so gelangt die Erbschaft an den Stamm der Eltern.

2 Vater und Mutter erben nach Hälften.

3 An die Stelle von Vater oder Mutter, die vorverstorben sind, treten ihre Nachkommen, und zwar in allen Graden nach Stämmen.

4 Fehlt es an Nachkommen auf einer Seite, so fällt die ganze Erbschaft an die Erben der andern Seite.

2-) CCS:

II. La parentèle des père et mère

Art. 458

1 Les héritiers du défunt qui n’a pas laissé de postérité sont le père et la mère.

2 Ils succèdent par tête.

3 Le père et la mère prédécédés sont représentés par leurs descendants, qui succèdent par souche à tous les degrés.

4 A défaut d’héritiers dans l’une des lignes, toute la succession est dévolue aux héritiers de l’autre.

 

 

Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X