Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 514

A. Genel olarak

Üçüncü Ayırım 1

Ölüme Bağlı Tasarrufların Çeşitleri

 

 

A. Genel olarak

Madde 514 - Mirasbırakan, tasarruf özgürlüğünün sınırları içinde, malvarlığının tamamında veya bir kısmında vasiyetname ya da miras sözleşmesiyle tasarrufta bulunabilir.

Mirasbırakanın üzerinde tasarruf etmediği kısım yasal mirasçılarına kalır.

I-) Yargı Kararları:

1-) Y. 3. HD, T: 01.10.2009, E: 2009/12759, K: 2009/14554:

“… Avusturya’dan emekli olan ve 21.12.2004 tarihinde ölen Ali’nin A ... Noterliği’nde yaptığı 11.02.1998 tarih 01.01. yevmiye numaralı vasiyeti gereğince kendisine intikal eden ve halen dul eşi Ayşa tarafından dul aylığı olarak alınan emekli maaşının maaşı ödeyen N ... ili B ... ilçesi Ziraat Bankası 40508302-5001 EUR hesap numarasından nikahsız eş davacı Aygüneş tarafından çekilmesine, çekilen aylığın yarısının Zarife tarafından nikahlı eş davalı Ayşa’ya ödenmesine karar verilmiş, karar davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Miras bırakan, tasarruf özgürlüğünün sınırları içinde, malvarlığının tamamında veya bir kısmında vasiyetname ya da miras sözleşmesiyle tasarrufta bulunabilir (TMK m. 514).

Anılan hüküm uyarınca "malvarlığı" vasiyet edilebilir.

Sosyal Güvenlik Yasalarından; kamu hukukundan doğan dul ve yetim aylığı, bu kişilere yasanın verdiği doğrudan talep edilen bir haktır ve terekeden yahut murisin malvarlığından talep edilmeyip, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan yasa gereği talep edilir. Bu itibarla, dul ve yetim aylığı murisin yahut vasiyet edenin "malvarlığı" içerisinde yer almayıp, ölüme bağlı tasarrufa konu edilemezler. Bu halde vasiyetnamenin tenfizi isteğinin reddi gerekir. …”

II-) Türk Kanunu Medenîsi:

A UMUMİYETLE TASARRUF

Madde 461

Vasiyet veya miras mukavelesi, tasarruf nisabı dâhilinde müteveffanın malik olduğu şeyin tamamını veya bir kısmını ihtiva edebilir.

III-) Madde Gerekçesi:

Yürürlükteki Kanunun 461 inci maddesini karşılamaktadır.

Kaynak Kanunun 481 inci maddesinde olduğu gibi maddeye ikinci fıkra eklenmek suretiyle, mirasbırakanın üzerinde tasarruf etmediği terekenin yasal mirasçılarına kaldığı hükme bağlanmıştır.

IV-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

1-) ZGB:

Dritter Abschnitt: Die Verfügungsarten

A. Im allgemeinen

Art. 481

1 Der Erblasser kann in den Schranken der Verfügungsfreiheit über sein Vermögen mit letztwilliger Verfügung oder mit Erbvertrag ganz oder teilweise verfügen.

2 Der Teil, über den er nicht verfügt hat, fällt an die gesetzlichen Erben.

2-) CCS:

Chapitre III: Des modes de disposer

A. En général

Art. 481

1 Les dispositions par testament ou pacte successoral peuvent comprendre tout ou partie du patrimoine, dans les limites de la quotité disponible.

2 Les biens dont le défunt n’a point disposé passent à ses héritiers légaux. 

1   Üçüncü Ayırım Türk Kanunu Medenîsi’nde “Üçüncü Fasıl / Ölüme Bağlı Tasarrufun Muhtelif Suretleri” şeklinde idi.

 

Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X