Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 567

4. Hayat sigortalarında

4. Hayat sigortalarında

Madde 567 - Mirasbırakanın kendi ölümünde ödenmek üzere üçüncü kişi lehine hayat sigortası yaptığı veya böyle bir kişiyi lehdar olarak sonra belirlediği ya da sigortacıya karşı olan istem hakkını sağlararası veya ölüme bağlı tasarrufla karşılıksız olarak üçüncü kişiye devrettiği hâllerde, sigorta alacağının mirasbırakanın ölümü zamanındaki satınalma değeri tenkise tâbi olur.

I-) Türk Kanunu Medenîsi:

4- Ölüme karşı sigortalar

Madde 509

Müteveffa tarafından vefatı halinde tediye edilmek üzere kendi namına ve başkası lehine akdedilen veya kendi namına akdedilip te hayatta vâki veya ölüme bağlı bir tasarruf ile başkasına devir yahut müteveffanın hayatında ıvazsız âhara temlik olunan sigortalar, iştira kıymetleri nisbetinde tenkise tabidir.

II-) Madde Gerekçesi:

Yürürlükteki Kanunun 509 uncu maddesini karşılamaktadır. Hüküm değişikliği yoktur. Ancak, öğretideki açıklamalar dikkate alınarak maddenin öngördüğü ihtimalleri açıklığa kavuşturacak bir ifade düzeltmesi yapılmıştır. Gerçekten madde, mirasbırakanın:

1. Kendi ölümünde ödenmek üzere üçüncü kişi lehine hayat sigortası yapmış olması,

2. Üçüncü kişiyi böyle bir sigorta için lehdar olarak sonradan tayin etmesi,

3. Sigortacıya karşı olan istem hakkını sağlararası veya ölüme bağlı tasarrufla karşılıksız olarak üçüncü kişiye temlik etmiş olması hâllerini kapsamaktadır.

III-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

1-) ZGB:

4. Versicherungsansprüche

Art. 529

Versicherungsansprüche auf den Tod des Erblassers, die durch Verfügung unter Lebenden oder von Todes wegen zugunsten eines Dritten begründet oder bei Lebzeiten des Erblassers unentgeltlich auf einen Dritten übertragen worden sind, unterliegen der Herabsetzung mit ihrem Rückkaufswert.

2-) CCS:

4. Assurances en cas de décès

Art. 529

Les assurances en cas de décès constituées sur la tête du défunt et qu’il a contractées ou dont il a disposé en faveur d’un tiers par acte entre vifs ou pour cause de mort, ou qu’il a cédées gratuitement à une tierce personne de son vivant, sont sujettes à réduction pour leur valeur de rachat.

 

Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X