Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 572

A. Mirasbırakanın sağlığında mallarını vermesi durumunda

Yedinci Ayırım 1

Miras Sözleşmesinden Doğan Davalar

 

A. Mirasbırakanın sağlığında mallarını vermesi durumunda

Madde 572 - Mirasbırakan, sağlığında bütün malvarlığını miras söz­leşmesiyle atadığı mirasçıya devretmişse, bu mirasçı resmî defter düzenlenmesini isteyebilir.

Mirasbırakan, malvarlığının tamamını devretmemişse veya tamamını devrettikten sonra yeni mallar edinmişse; miras sözleşmesi, aksine bir kural içermedikçe, yalnız sağlıkta devredilmiş olan malları kapsar.

Mirasbırakanın sağlığında malvarlığını devretmesi hâlinde, miras sözleşmesinde başka türlü bir kural yoksa, miras sözleşmesinden doğan hak ve borçlar atanmış mirasçının mirasçılarına geçer.

I-) Türk Kanunu Medenîsi:

A MURİS HAYATTA İKEN MALLARININ TESLİMİNE MÜTEALLİK HÜKÜMLER

Madde 514

Murisin miras mukavelenamesiyle hayatında mallarını teslim eylediği mirasçı, terekede alâkadar kimseleri usulü dairesinde dâvet ile defterini yaptırabilir. Muris, mallarının hepsini temlik etmemiş yahut yeniden bazı mallar iktisap eylemiş ise hilâfı şart edilmiş olmadıkça miras mukavelesi hayat halinde olunan miktara, masruf olur.

Miras mukavelesinden mütehaddis hak ve borçlar, hilâfı şart edilmemiş ise, hayatta iken vukubulan teminat nisbetinde, mansup mirasçının mirasçılarına intikal eder.

II-) Madde Gerekçesi:

Yürürlükteki Kanunun 514 üncü maddesini karşılamaktadır.

Madde İsviçre Medenî Kanununun 534 üncü maddesine uygun olarak üç fıkra hâline getirilmiştir.

Birinci fıkrada “mallarını teslim eylediği mirasçı” ifadesi yerine, anlamı daha iyi ifade etmek üzere “malvarlığını miras sözleşmesiyle atadığı mirasçıya devretmişse” ifadesi kullanılmıştır.

Maddenin İsviçre Medenî Kanununun 534 üncü maddenin birinci fıkrasının Fransızca metninde “resmî defter” tutma yanında ayrıca “resmî ilân” koşuluna da yer verilmiştir. Maddenin Almanca metninde ise resmî ilân koşulu yoktur. Almanca metnindeki düzenleme isabetlidir. Zira İsviçre Medenî Kanununun resmî defter tutulmasıyla ilgili 560 ıncı maddesi ve devamı hükümlerinde resmî ilân koşulu zaten aranmıştır. Ayrıca burada böyle bir koşula yer vermek gereksizdir.

III-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

1-) ZGB:

Siebenter Abschnitt: Klagen aus Erbverträgen

A. Ansprüche bei Ausrichtung zu Lebzeiten des Erblassers

Art. 534

1 Überträgt der Erblasser sein Vermögen bei Lebzeiten auf den Vertragserben, so kann dieser ein öffentliches Inventar aufnehmen lassen.

2 Hat der Erblasser nicht alles Vermögen übertragen oder nach der Übertragung Vermögen erworben, so bezieht sich der Vertrag unter Vorbehalt einer anderen Anordnung nur auf das übertragene Vermögen.

3 Soweit die Übergabe bei Lebzeiten stattgefunden hat, gehen Rechte und Pflichten aus dem Vertrag unter Vorbehalt einer anderen Anordnung auf die Erben des eingesetzten Erben über.

2-) CCS:

Chapitre VII: Actions dérivant des pactes successoraux

A. Droits en cas de transfert entre vifs des biens

Art. 534

1 L’héritier que le disposant a, de son vivant, mis en possession de ses biens en vertu d’un pacte successoral peut en faire dresser un inventaire avec sommation publique.

2 Si le disposant ne lui a pas transféré tous ses biens ou s’il en a acquis de nouveaux, le pacte successoral ne s’étend, toutes clauses contraires réservées, qu’aux biens dont le transfert a eu lieu.

3 Dans la mesure où il y a eu transfert entre vifs, les droits et obligations dérivant du contrat passent, toutes clauses contraires réservées, à la succession de l’héritier institué. 

1   Yedinci Ayırım Türk Kanunu Medenîsi’nde “Yedinci Fasıl / Miras Mukavelenamesinden Mütehaddis Dâvalar” şeklinde idi.

 

Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X