Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 603

III. Alacaklıların durumu

III. Alacaklıların durumu

Madde 603 - Mirasbırakanın alacaklılarının hakları, vasiyet alacaklılarının haklarından, vasiyet alacaklılarının hakları da mirasçıların alacaklılarının haklarından önce gelir.

Mirası kayıtsız şartsız kabul eden mirasçıların alacaklıları ile mirasbırakanın alacaklıları aynı haklara sahiptirler.

I-) Yargı Kararları:

1-) Y. 9. HD, T: 01.06.2010, E: 2010/5427, K: 2010/15612:

“... Vasiyetnamedeki düzenleniş şekline göre yapılan ölüme bağlı tasarruf muayyen mal vasiyetidir. Davalı atanmış mirasçı ve dolayısıyla külli halef değildir. Muayyen mal vasiyeti alacaklısı da murisin alacaklıları gibi terekeden alacak talep etme hakkına sahip olup, murisin borcundan dolayı o da alacaklı olmak dolayısıyla diğer alacaklılara karşı bir sorumluluğu yoktur. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu 603 maddesinde “Mirasbırakanın alacaklılarının hakları, vasiyet alacaklılarının haklarından, vasiyet alacaklılarının hakları da mirasçıların alacaklılarının haklarından önce gelir.” düzenlemesi de bu durumu desteklemektedir. Madde içeriğine göre davacının muristen olan işçilik alacakları vasiyetname alacaklısından önce terekeden tahsil edilecektir. Bu nedenle açılan dava ile davacı kendisinden sonraki sırada bulunan bir başka tereke alacaklısından alacağını talep etmiş olmaktadır. Davanın tereke alacaklısına değil terekeye karşı açılması gerekirken davada taraf sıfatı ve murisin borçlarından sorumluluğu bulunmayan davalıya açılması nedeniyle davanın husumet yönünden reddine karar vermek gerekirken kabulü hatalı olmuştur…”

II-) Türk Kanunu Medenîsi:

3- Alacaklıların hakları

Madde 543

Müteveffanın alacaklılarının hakları, kendilerine muayyen şey vasiyet olunan kimselerin haklarına takaddüm eder.

Mirası kayıtsız ve şartsız kabul eden mirasçının şahsi alacaklıları, müteveffanın alacaklıları gibi hukuku haiz olur.

III-) Madde Gerekçesi:

Yürürlükteki Kanunun 543 üncü maddesini karşılamaktadır. Birinci fıkrada, vasiyet alacaklıları ile mirasçıların alacaklıları karşılaştığında, kime öncelik tanınacağı hususuna açıklık getirilmiş ve vasiyet alacaklıları, alacaklarını safî tereke üzerinden (tereke borçları ödendikten sonra) alacakları için, vasiyet alacaklılarının, mirasçıların alacaklılarına göre önceliği olduğu belirtilerek bu konuda mevcut boşluk doldurulmuştur.

Ayrıca mirasçılar, vasiyet alacakları ifa edildikten sonra kalan terekeyi paylaşacaklarından ve mirasçıların alacaklıları da, borçlusuna (mirasçıya) düşecek pay üzerinde istem hakkına sahip olacağından, vasiyet alacaklılarının haklarının, mirasçının alacaklılarının haklarından önce gelmesi olağandır.

İkinci fıkrada, sözü edilen iki alacaklı arasındaki eşitlikten maksat, tüm tereke üzerinde eşit hakka sahip oldukları değildir. Burada sözü edilen eşitlik mirası kayıtsız şartsız kabul eden mirasçıların alacaklılarının ona terekeden düşecek haklar üzerinde, mirasbırakanın alacaklılarının da terekeye yönelik haklarının aynısına sahip olmaları bakımındandır.

IV-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

1-) ZGB:

3. Verhältnis von Gläubiger und Vermächtnisnehmer

Art. 564

1 Die Gläubiger des Erblassers gehen mit ihren Ansprüchen den Vermächtnisnehmern vor.

2 Die Gläubiger des Erben stehen, wenn dieser die Erbschaft vorbehaltlos erworben hat, den Gläubigern des Erblassers gleich.

2-) CCS:

3. Droits des créanciers

Art. 564

1 Les droits des créanciers du défunt priment ceux des légataires.

2 Les créanciers personnels de l’héritier ont les mêmes droits que ceux du défunt, lorsque le débiteur accepte purement et simplement la succession.

 


Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X