Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 618

VIII. Ret hâlinde sorumluluk

VIII. Ret hâlinde sorumluluk

Madde 618 - Ödemeden âciz bir mirasbırakanın mirasını reddeden mirasçılar, onun alacaklılarına karşı, ölümünden önceki beş yıl içinde ondan almış oldukları ve mirasın paylaşılmasında geri vermekle yükümlü olacakları değer ölçüsünde sorumlu olurlar.

Olağan eğitim ve öğrenim giderleriyle âdet üzere verilen çeyiz, bu sorumluluğun dışındadır.

İyiniyetli mirasçılar, ancak geri verme zamanındaki zenginleşmeleri ölçüsünde sorumlu olurlar.

I-) Türk Kanunu Medenîsi:

VIII. Ret halinde mesuliyet

Madde 558

Mevcudu borcuna yetmiyen terekenin alacaklıları, müteveffadan, vefatından evvelki son beş sene zarfında mirasın taksiminde iadeye tabi bir mal almış ve mirası reddetmiş olan mirasçı aleyhine istirdat dâvası ikame edebilirler. Evlenme esnasında âdet üzere verilen yahut terbiye ve talim için sarf olunan şeylerin istirdadını hiç bir suretle dâva edemezler. Hüsnüniyet sahibi olan mirasçılar, aldıkları malın veya hasılatının ancak ellerinde kalan miktariyle mesul olurlar.

II-) Madde Gerekçesi:

Yürürlükteki Kanunun 558 inci maddesini karşılamaktadır.

Yürürlükteki maddenin kenar başlığındaki “mesuliyet” sözcüğü yerine “sorumluluk” sözcüğü kullanılmıştır. Madde İsviçre Medenî Kanununun 579 uncu maddesindeki aslına uygun olarak üç fıkra hâline getirilmiş ve arılaştırılmak suretiyle yeniden kaleme alınmıştır.

Yürürlükteki metinde “terbiye ve talim için sarf olunan şeyler” ile ilgili olarak hiç bir sınırlama getirilmemiştir. Oysa günümüzde eğitim ve öğretim masrafları, yapılış biçimine göre çok büyük rakamlara ulaşabilmektedir. Örneğin, yurt dışında yapılan bir eğitimle, yurt içinde yapılan normal bir eğitim ve öğretimin gerektirdiği harcamalar farklıdır. Bu nedenle maddenin ikinci fıkrasında bu tür harcamalara “olağan” olma koşulu getirilmiş, “olağan eğitim ve öğrenim giderlerinin” geri verme kapsamının dışında tutulacağı kabul edilmiştir. Öte yandan “evlenme esnasında âdet üzere verilen şeyler” çeyizi ifade ettiğinden, maddenin ikinci fıkrasında “âdet üzere verilen çeyiz”in geri verme kapsamı dışında tutulmuş olduğu ifade edilmiştir.

III-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

1-) ZGB:

VIII. Haftung im Falle der Ausschlagung

Art. 579

1 Schlagen die Erben eines zahlungsunfähigen Erblassers die Erbschaft aus, so haften sie dessen Gläubigern gleichwohl insoweit, als sie vom Erblasser innerhalb der letzten fünf Jahre vor seinem Tode Vermögenswerte empfangen haben, die bei der Erbteilung der Ausgleichung unterworfen sein würden.

2 Die landesübliche Ausstattung bei der Verheiratung sowie die Kosten der Erziehung und Ausbildung werden von dieser Haftung nicht getroffen.

3 Gutgläubige Erben haften nur, soweit sie noch bereichert sind.

2-) CCS:

VIII. Responsabilité en cas de répudiation

Art. 579

1 Les créanciers d’une succession insolvable peuvent rechercher les héritiers, nonobstant leur répudiation, dans la mesure où ceux-ci ont reçu du défunt, pendant les cinq ans qui ont précédé le décès, des biens qui eussent été sujets à rapport en cas de partage.

2 Aucune action n’est accordée aux créanciers en raison des prestations usuelles d’établissement par mariage ou des frais d’éducation et d’instruction.

3 Les héritiers de bonne foi ne sont tenus que dans la mesure de leur enrichissement.

 


Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X