Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 64

2. Koşulları

2. Koşulları

Madde 64 - Fiil ehliyetine sahip bulunan her gerçek kişi “ile tüzel kişiler” I, derneklere üye olma hakkına sahiptir.

Yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, “ ... ” II dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

I-) Not:

Hükmün 1. fıkrasındaki “ … ile tüzel kişiler … ” ifadesi 30.07.2003 tarihli ve 4963 sayılı Kanunun 32. maddesi uyarınca eklenmiştir (RG. 07.08.2003; S: 25192).

II-) Not:

Hükmün 2. fıkrasında yer alan “ … tüzükte başkaca bir düzenleme yoksa …” ibaresi, 04.11.2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 38. maddesinin (B) bendi gereğince madde metninden çıkarılmıştır (RG. 23.11.2004; S: 25649).

III-) Türk Kanunu Medenîsi:

C ÂZALAR

I. Âzalığa girmek ve çıkmak

Madde 63

Cemiyet her zaman yeni âza kabul edebilir. Her âza, altı ay evvel istifa arzusunu bildirmek şartiyle cemiyetten çıkmak hakkını haizdir.

Not: Türk Medenî Kanunu’nun 64. maddesi Türk Kanunu Medenîsi’nin 63. maddesinin ancak 1. cümlesi ile karşılaştırılabilir.

IV-) Madde Gerekçesi:

Madde bir derneğe üye olma koşullarını düzenlemektedir. Buna göre, derneğe üyelik için özel koşullar aranmamış, kişinin fiil ehliyetine sahip olması yeterli görülmüştür.

Maddenin ikinci fıkrasında üyelik başvurusu üzerine yapılacak işlemler belirtilmiştir.

V-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

1-) ZGB:

C. Mitgliedschaft

I. Ein- und Austritt

Art. 70

1 Der Eintritt von Mitgliedern kann jederzeit erfolgen.

2 Der Austritt ist von Gesetzes wegen zulässig, wenn er mit Beobachtung einer halbjährigen Frist auf das Ende des Kalenderjahres oder, wenn eine Verwaltungsperiode vorgesehen ist, auf deren Ende angesagt wird.

3 Die Mitgliedschaft ist weder veräusserlich noch vererblich.

2-) CCS:

C. Sociétaires

I. Entrée et sortie

Art. 70

1 L’association peut en tout temps recevoir de nouveaux membres.

2 Chaque sociétaire est autorisé de par la loi à sortir de l’association, pourvu qu’il annonce sa sortie six mois avant la fin de l’année civile ou, lorsqu’un exercice administratif est prévu, six mois avant la fin de celui-ci.

3 La qualité de sociétaire est inaliénable et ne passe point aux héritiers.

 

Not: Türk Medenî Kanunu’nun 64. maddesi kaleme alınırken İsviçre Medenî Kanunu’nun 70. maddesinin sadece 1. fıkrasına yer verildiği söylenebilir. Kaynak kanunun 70. maddesinin dernek üyeliğinin devredilemeyeceğine ve miras yoluyla intikal etmeyeceğine ilişkin 3. fıkrası Türk Medenî Kanunu’na hiç alınmamıştır. Kaynak kanunun 70. maddesinin ikinci fıkrası ise ancak Türk Medenî Kanunu’nun 66. maddesi ile karşılaştırılabilir.

 


Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X