Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 658

b. Değerin belirlenmesi

b. Değerin belirlenmesi

Madde 658 - Mirasçılar özgülenme değeri üzerinde uyuşamazlarsa, bu değer sulh hâkimi tarafından belirlenir.

I-) Yargı Kararları:

1-) Y. 2. HD, T: 16.11.2006, E: 2006/14602, K: 2006/15767:

“… davacı ölen kocasından kalan 1/2 payın kendisine özgülenmesini de istemiştir. (TMK. md. 652) Özgüleme işinde görev Sulh Hukuk Mahkemesine aittir. (TMK. md. 658) …”

II-) Türk Kanunu Medenîsi:

b) Kıymet takdirinde usul

Madde 596

Mirasçılar bir gayrimenkulün kıymetinde ittifak edemezlerse, o kıymet kati surette resmî muhamminler tarafından takdir olunur.

III-) Madde Gerekçesi:

Yürürlükteki Kanunun 596 ncı maddesini karşılamaktadır.

Yürürlükteki metinde taşınmazın değerinin resmî bilirkişiler tarafından tespit edileceği belirtilmekle beraber, bilirkişileri kimin seçeceği açıklanmamıştır. Maddede değer tespitinin sulh hâkimi tarafından yapılacağı açık bir şekilde ifade edilmiştir. Sulh hâkimi, bir uzmanlık işi olan değer tespitinde bilirkişilerden yararlanma yoluna gidecektir.

IV-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

1-) ZGB:

b. Schatzungsverfahren

Art. 618

1 Können sich die Erben über den Anrechnungswert nicht verständigen, so wird er durch amtlich bestellte Sachverständige endgültig festgestellt.

2-) CCS:

b. Procédure

Art. 618

1 Lorsque les héritiers ne peuvent se mettre d’accord sur le prix d’attribution, il est fixé définitivement par des experts officiels.

 

Not: İsviçre Medenî Kanunu’nun 618. maddesi 19.12.2008 tarihli Federal Kanun ile 01.01.2011 itibariyle değişikliğe uğramıştır. Hükmün, mirasçılar özgüleme değeri üzerinde uyuşamazlarsa bu değerin resmi uzmanlarca nihai bir biçimde belirleneceğine ilişkin düzenlemesi değiştirilmiş, resmi uzmanlarca yapılan belirlemenin nihai olmadığı kabul edilmiştir.

 


Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X