Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 666

3. Diğer mirasçıların paylarının mirasçı irat senediyle karşılanması

3. Diğer mirasçıların paylarının mirasçı irat senediyle karşılanması

Madde 666 - Yürürlükten kaldırılmıştır. ı

I-) Not:

Hüküm, 30.04.2014 tarihli 6537 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 9. maddesi gereğince yürürlükten kaldırılmıştır (RG. 15.05.2014; S: 29001).

Yürürlükten kaldırılan hüküm şu şekilde kaleme alınmıştı:

 Kendisine işletme özgülenen mirasçı paylaşmanın ertelenmesini isterse, diğer mirasçılardan her biri, kazanç paylı ortaklığa girme yerine, payının tarımsal işletmeye ait taşınmazlarla güvence altına alınan bir alacak hakkına dönüştürülmesini isteyebilir.

Bu alacaklar karşılığı olarak mirasçılara beş yıldan önce paraya çevrilemeyen ve en fazla irat senetleri için geçerli oran üzerinden faizlendirilerek bir mirasçı irat senedi verilir.

İrat senetlerindeki yükün üst sınırına ve Devletin sorumluluğuna ilişkin kurallar mirasçı irat senetlerinde uygulanmaz.

II-) Türk Kanunu Medenîsi:

4- Diğer hisselerin nasıl tediye olunacağı

Madde 601

Mallar kendisine tahsis edilen mirasçı, taksimin tehirini isteyecek olursa diğer mirasçılar, şirketi emvale girmek mecburiyetinde olmayıp, hisselerinin tahsis olunan gayrimenkul ile temin edilmiş bir alacak şeklinde kendilerine teslimini talep edebilirler.

III-) Madde Gerekçesi:

Madde İsviçre Medenî Kanununun yürürlükten kalkan 624 üncü maddesindeki aslına uygun olarak yeniden kaleme alınmış ve orada olduğu gibi üç fıkra hâlinde düzenlenmiştir.

Maddenin ikinci fıkrasında taksit süresi İsviçre aslında on yıl iken, bu süre beş yıla indirilmiştir.

Miras paylarının, teminatı aşan miktarının mirasçı irat senedi ile ödenmesini öngören ikinci ve üçüncü fıkralar, İsviçre Medenî Kanununun 624 üncü maddesi örnek alınarak hazırlanmış ve maddeye eklenmiştir. Bu eklemenin biri hukuksal diğeri ise ekonomik olmak üzere iki sebebi vardır: 1) Hukuksal sebep; Medenî Kanunumuzun Eşya Hukuku kitabında irat senedine ilişkin kuralların bulunması dolayısıyla, bu madde ile o kurallar arasında bağlantı sağla(n)maktadır. 2) Ekonomik sebep; daha önemlidir. Şöyle ki: Ülkemizde tarım alanındaki gelişme dolayısıyla tarımsal işletmelerin çok küçük parçalara ayrılmadan varlığını devam ettirmesine olanak vermek gerekir. Bunun için, kendisine böyle bir işletme özgülenmiş olan mirasçıya öteki mirasçılara olan borcunu ödeyebilmesi için, mirasçı(nın) irat senedi yolundan yararlanabilmesine olanak tanımak gerekir. Maddeye eklenen yeni ikinci ve üçüncü fıkralar ile bu olanak tanınmıştır.

IV-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

1-) ZGB:

4. Abfindung mit Erbengülten

Art. 624

1 Wenn der Übernehmer von dem Rechte auf Verschiebung der Teilung Gebrauch macht, so bleibt jeder Miterbe befugt, anstatt in der Ertragsgemeinderschaft zu verbleiben, seinen Anteil in Gestalt einer durch Belastung des Gemeinschaftsgutes sichergestellten Forderung herauszuverlangen.

2 Diese Abfindung hat der Übernehmer jedoch für den Teil, um den er dadurch das Gemeinschaftsgut über drei Vierteile des Anrechnungswertes belasten würde, nur in Gestalt einer Erbengült zu leisten, die auf mindestens zehn Jahre unkündbar und höchstens nach dem für Gülten herrschenden Fusse zuverzinsen ist.

3 Auf die Erbengülten finden die Vorschriften des Gültrechtes über die Belastungsgrenze und die Haftung des Staates keine Anwendung.

2-) CCS:

4. Mode particulier de liquidation (lettres de rente successorales)

Art. 624

1 Lorsque l’attributaire demande qu’il soit sursis au partage, chacun des cohéritiers peut, au lieu de rester dans l’indivision, exiger en tout temps que sa part lui soit remise sous forme d’une créance garantie par le fond indivis.

2 L’attributaire n’est toutefois tenu, si le fonds indivis se trouve ainsi grevé au-delà des trois quarts du prix d’attribution, que de délivrer à son cohéritier, pour l’excédent, une lettre de rente successorale, dénonçable au plus tôt après dix ans et ne portant pas un intérêt supérieur au taux des lettres de rente.

3 Les règles concernant la charge maximale et la responsabilité de l’Etat ne sont pas applicables aux lettres de rente successorales.

 

Not: İsviçre Medenî Kanunu’nun 624. maddesi 04.10.1991 tarihli Federal Kanun ile 01.01.1994 itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır.

 

 

Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X