Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 668

5. İşletmenin satılması

5. İşletmenin satılması

Madde 668 - Yürürlükten kaldırılmıştır. ı 

I-) Not:

Hüküm, 30.04.2014 tarihli 6537 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 9. maddesi gereğince yürürlükten kaldırılmıştır (RG. 15.05.2014; S: 29001).

Yürürlükten kaldırılan hüküm şu şekilde kaleme alınmıştı:

 Mirasçılardan hiç biri tarımsal işletmenin bir bütün olarak kendisine özgülenmesini istemez veya özgülenme istemi reddedilirse, mirasçılardan her biri işletmenin bir bütün olarak satılmasını isteyebilir.

II-) Türk Kanunu Medenîsi:

Hükmün, Türk Kanunu Medenîsi’nde bir karşılığı bulunmamaktadır.

III-) Madde Gerekçesi:

Yürürlükteki Kanunda bu maddeyi karşılayan bir hüküm yoktur.

Madde İsviçre Medenî Kanununa 12.12.1940 tarihinde eklenen eski 625bis maddesinden alınmıştır. Burada işletmenin bir bütün olarak özgülenmesini mirasçılardan hiç biri istemez ya da böyle bir istekte bulunmasına rağmen bu istek reddedilirse, mirasçılardan her birinin işletmenin bir bütün hâlinde satılmasını isteyebileceği kabul edilerek, işletmenin varlığının ve bütünlüğünün korunması amaçlanmıştır.

IV-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

1-) ZGB:

6. Veräusserung

Art. 625bis

Erhebt keiner der Erben Anspruch auf eine ungeteilte Zuweisung des landwirtschaftlichen Gewerbes oder wird ein solcher Anspruch abgewiesen, so kann jeder Miterbe den Verkauf des landwirtschaftlichen Gewerbes als Ganzes verlangen.

2-) CCS:

6. Aliénation

Art. 625bis

Si aucun des héritiers ne demande l’attribution de toute l’exploitation agricole ou qu’une telle requête soit rejetée, chacun des membres de la communauté héréditaire peut exiger qu’elle soit vendue comme un tout.

 

Not: İsviçre Medenî Kanunu’nun 625bis maddesi 04.10.1991 tarihli Federal Kanun ile 01.01.1994 itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X