Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 670

B. Mirasçılık sıfatının kaybı hâlinde

B. Mirasçılık sıfatının kaybı hâlinde

Madde 670 - Mirasın açılmasından önce veya sonra mirasçılık sıfatını kaybeden mirasçıya ait geri verme yükümlülüğü, onun yerini alan mirasçılara, miras paylarında meydana gelen artış oranında geçer.

I-) Türk Kanunu Medenîsi:

B EHLİYETSİZLİK VEYA RED HALİNDE İADE

Madde 604

Mirasçılardan biri, mirasın açılmasından evvel veya sonra mirasçılık hakkını gaip ettiği takdirde; ona terettüp eden iade mükellefiyeti hissesini alanlara geçer.

Feri1 kendi eline geçmemiş olsa bile aslına yapılan teberruları iade ile mükelleftir.

II-) Madde Gerekçesi:

Yürürlükteki Kanunun 604 üncü maddesini karşılamaktadır.

Yürürlükteki metnin ikinci cümlesi Ülkemiz koşullarına ve hakkaniyete uymadığından metinden çıkartılmıştır.

Mirasta denkleştirme yükümlülüğünün, mirasçılık sıfatını yitiren kişinin yerini alan mirasçılara geçmesi, bunların miras payının artması esasına dayanmaktadır. Bu nedenle denkleştirme yükümlülüğünün kapsamı, miras paylarının artış oranıyla sınırlandırılmıştır. Bu hükümle denkleştirme ile yükümlü kılınan mirasçıların, terekeden miras payları artmadan önceki durumda elde edebilecekleri miktardan daha az miras menfaati elde etme tehlikesi önlenmiştir.

III-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

1-) ZGB:

B. Ausgleichung bei Wegfallen von Erben

Art. 627

1 Fällt ein Erbe vor oder nach dem Erbgang weg, so geht seine Ausgleichungspflicht auf die Erben über, die an seine Stelle treten.

2 Nachkommen eines Erben sind in Bezug auf die Zuwendungen, die dieser erhalten hat, auch dann zur Ausgleichung verpflichtet, wenn die Zuwendungen nicht auf sie übergegangen sind.

2-) CCS:

B. Rapport en cas d’incapacité ou de répudiation

Art. 627

1 Lorsqu’un héritier perd sa qualité avant ou après l’ouverture de la succession, ceux qui prennent sa part sont soumis au rapport en son lieu et place.

2 Le descendant est tenu de rapporter les libéralités faites à ses ascendants, même si elles ne lui sont point parvenues.

 

Not: Türk Medenî Kanunu’nun 670. maddesi, İsviçre Medenî Kanunu’nun 627. maddesinin 1. fıkrasına tekabül etmektedir.1   Düstur metninde yer alan “… Feri …” ibaresi “… Füru …” olarak anlaşılmalıdır.

 


Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X