Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 69

b. Oy hakkı

b. Oy hakkı

Madde 69 - Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır; üye, oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Onursal üyelerin oy hakkı yoktur.

I-) Türk Kanunu Medenîsi:

b. Rey hakkı ve ekseriyet

Madde 60

Cemiyetin her âzası, heyeti umumiyede aynı rey hakkını haizdir. Kararlar hazır olan azanın ekseriyeti ârasiyle verilir.

Nizamname, sarahaten müsait olmadıkça ruzname haricinde karar verilemez.

Not: Türk Medenî Kanunu’nun 69. maddesinin 1. fıkrası,  Türk Kanunu Medenîsi’nin ancak 60. maddesinin ilk fıkrasının ilk cümlesi ile paraleldir.

II-) Madde Gerekçesi:

Maddede üyelerin oy hakkı düzenlenmiştir. Eşitlik ilkesi gereği, her üyenin bir oy hakkına sahip olacağı tabiîdir.

III-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

1-) ZGB:            

b. Stimmrecht und Mehrheit

Art. 67

1 Alle Mitglieder haben in der Vereinsversammlung das gleiche Stimmrecht.

2 Die Vereinsbeschlüsse werden mit Mehrheit der Stimmen der anwesenden Mitglieder gefasst.

3 Über Gegenstände, die nicht gehörig angekündigt sind, darf ein Beschluss nur dann gefasst werden, wenn die Statuten es ausdrücklich gestatten.

2-) CCS:

b. Droit de vote et majorité

Art. 67

1 Tous les sociétaires ont un droit de vote égal dans l’assemblée générale.

2 Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents.

3 Elles ne peuvent être prises en dehors de l’ordre du jour que si les statuts le permettent expressément.

 

Not: Türk Medenî Kanunu’nun 69. maddesinin 1. fıkrası İsviçre Medenî Kanunu’nun 67. maddesinin sadece 1. fıkrası ile paralel kabul edilebilir. Zira kaynak kanunda üyenin oyunu şahsen kullanacağına dair açık bir düzenleme yoktur. Ayrıca kaynak kanunda onursal üyelerin oy hakkına ilişkin olarak da herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

 


Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X