Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 709

a. Genel olarak

4. Arazi kayması

a. Genel olarak

Madde 709 - Arazi kayması sınır değişikliğini gerektirmez.

Arazi kayması sebebiyle bir taşınmazdan diğerine geçmiş olan arazi parçaları ve diğer cisimler hakkında sürüklenen şeylere ve karışmaya ilişkin hükümler uygulanır.

I-) Türk Kanunu Medenîsi: 

4- Arazinin kayması

Madde 637

Arazinin yerinden kayması sınırın1 tadilini icabetmez. Bu suretle bir gayrimenkul üzerine geçmiş olan toprak ve saire hakkında enkaza ve ihtilâta dair olan hükümler tatbik olunur.

II-) Madde Gerekçesi:

Yürürlükteki Kanunun 637 nci maddesini karşılamaktadır.

Madde arılaştırılmak suretiyle yeniden kaleme alınmıştır. Hüküm değişikliği yoktur. Ancak İsviçre Medenî Kanununun bu maddeyi karşılayan 660 ıncı maddesinden sonra gelmek üzere l Ocak 1994 tarihinde yürürlüğe konulan bir Kanunla iki yeni madde daha eklenmiştir. İsviçre’deki bu değişikliğe uygun olarak bu maddeyi takiben “Heyelan” kenar başlığı altında 710 uncu madde; “Sınırın yeniden belirlenmesi” kenar başlığı altında 711 inci madde düzenlenmiştir.

III-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

1-) ZGB:

4. Bodenverschiebung

a. im allgemeinen

Art. 660

1 Bodenverschiebungen von einem Grundstück auf ein anderes bewirken keine Veränderung der Grenzen.

2 Bodenteile und andere Gegenstände, die hiebei von dem einen Grundstück auf das andere gelangt sind, unterliegen den Bestimmungen über die zugeführten Sachen oder die Sachverbindungen.

2-) CCS:

4. Glissements de terrain

a. En général

Art. 660

1 Les glissements de terrain ne modifient pas les limites des immeubles.

2 Les terres et les autres objets ainsi transportés d’un immeuble sur un autre sont soumis aux règles concernant les épaves ou l’accession.

 


1   743 sayılı Türk Kanunu Medenîsi’nin 637. maddesinin Düstur’da yayınlanan ilk metninde yer alan “… hududun …” ifadesi 1424 sayılı ve 18.04.1929 tarihli İcra ve İflâs Kanunu’nun 343. maddesi uyarınca “… sınırın …” şeklinde değiştirilmiştir (RG. 04.05.1929; S: 1183).

 


Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X