Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 721

3. Sınırlıklar üzerinde paylı mülkiyet

3. Sınırlıklar üzerinde paylı mülkiyet

Madde 721 - İki taşınmazı birbirinden ayırmaya yarayan duvar, parmaklık, çit gibi sınırlıklar, aksi ispat edilmedikçe, her iki komşunun paylı malı sayılır.

I-) Yargı Kararları:

1-) Y. 14. HD, T: 27.02.2008, E: 2008/1696, K: 2008/2399:

“... Keşif sonucu sağlanan bilirkişi raporuyla dava konusu ihata duvarının 190 ve 191 parsel sayılı taşınmazlar ortak sınırına her iki taşınmazı birbirinden ayırma amacıyla yapıldığı sabittir. Türk Medeni Kanununun 721. maddesi hükmünce iki taşınmazı birbirinden ayırmaya yarayan duvar, parmaklık, çit gibi sınırlıklar her iki komşunun paylı malı sayılır. Başka bir anlatımla mahkemenin yıkımını hüküm altına aldığı ortak duvarda davalılar da maliktir. Esasen davalılar tarafından ilave yapılmaksızın kullanılan şekli ile ortak duvar üzerinde tarafların bir çekişmesi de olmamıştır.

Uyuşmazlık ortak duvara sonradan yapılan imalatlar üzerinde çıktığından, taraflar arasındaki çekişmenin Türk Medeni Kanununun 737. maddesi çerçevesinde değerlendirilmesi gerekir. Gerçekten, sonradan yapılan imalatlar taşınmazın durumuna, niteliğine ve yerel adete göre komşular arasında hoş görülebilecek dereceyi aşan ve komşuyu zararlandıran imalatlar içinde ise, bunun komşuluk hukuku kuralları içinde kaldırılması gerekip, somut olayda ise, bilirkişiler sonradan yapılan çekişme konusu duvarın yasa ve örf adete göre davacıyı zararlandırmadığını saptadıklarından, zarar unsuru gerçekleşmeden istemin hüküm altına alınması olanaklı değildir.

Karar açıklanan nedenle bozulmalıdır. …”

2-) Y. 14. HD, T: 01.12.2006, E: 2006/12154, K: 2006/14253:

“... Mahkemece yapılan araştırma ve inceleme hüküm vermeye yeterli bulunmamaktadır. Davacı tarafından taşkın yapıldığı ileri sürülen duvarın tam sınıra yapıldığı fen bilirkişi tarafından düzenlenen rapora yansıtılmış ise de, çizilen ölçekli krokide duvarın zeminde işgal ettiği kısmın boyutlandırılması yapılmadığı gibi, bu duvarın taraf taşınmazlarının ortak sınırına yapılması sözcüğünün Türk Medeni Kanununun 721. maddesi uyarınca farazi olarak kabul edilen ve zeminde boyutlandırılması mümkün olmayan ortak sınırın üzerine yapıldığı belirtilmek istenen bu duvarın, taraf taşınmazları bakımından oturduğu genişlik belirtilmemiştir. Anlaşıldığı kadarı ile davalı tarafça duvar yapımından önce davacıdan herhangi bir olur istenmemiştir. Böylesi hallerde, duvar yapmak isteyen taraf karşı taraf taşınmazına taşma yapmayacak biçimde kendi sınırları içerisinde kalacak şekilde duvar yapması gerekir. Teknik bilirkişi tarafından belirtilen biçimde inceleme yapılıp rapor düzenlemediği sürece duvara ilişkin iddia hakkında adil bir hüküm oluşturmak mümkün olmaz. ...”

II-) Türk Kanunu Medenîsi:

3– Tahdit eden şeylerin hükmü

Madde 647

Duvar, çit, parmaklık gibi iki gayri menkulü birbirinden ayıran şeylerin mülkiyetinde asıl olan; her iki komşu arasında müşterek olmaktır.

III-) Madde Gerekçesi:

Yürürlükteki Kanunun 647 nci maddesini karşılamaktadır.

Yürürlükteki maddenin “Tahdit eden şeylerin hükmü” şeklindeki kenar başlığı İsviçre Medenî Kanununun 670 inci maddesine uygun olarak “Sınırlıklar üzerinde paylı mülkiyet” şeklinde değiştirilmiştir. Madde arılaştırılmak suretiyle yeniden kaleme alınmıştır. Hüküm değişikliği yoktur.

IV-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

1-) ZGB:

3. Miteigentum an Vorrichtungen zur Abgrenzung

Art. 670

Stehen Vorrichtungen zur Abgrenzung zweier Grundstücke, wie Mauern, Hecken, Zäune, auf der Grenze, so wird Miteigentum der beiden Nachbarn vermutet.

2-) CCS:

3. Démarcations communes

Art. 670

Les clôtures servant à la démarcation de deux immeubles, telles que murs, haies, barrières, qui se trouvent sur la limite, sont présumées appartenir en copropriété aux deux voisins.

 


Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X