Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 745

b. Yükümlü taşınmaz malikinin menfaatinin korunması

b. Yükümlü taşınmaz malikinin menfaatinin korunması

Madde 745 - Yükümlü taşınmaz maliki, kendi menfaatinin hakkaniyete uygun bir biçimde gözetilmesini isteyebilir.

Arazinin üzerinden geçecek mecralarda olağanüstü durumlar varsa malik, bu mecraların üzerinden geçirileceği arazi parçasının uygun bir kısmının, zararını tam olarak karşılayacak bir bedelle satın alınmasını isteyebilir.

I-) Türk Kanunu Medenîsi: 

b) Üzerine tesisat yapılacak arsa sahibinin menfaatlerinin muhafazası

Madde 669

Bu tesisat mülkünden geçen kimse, menfaatinin munsıfane nazara alınmasını talep edebilir; Fevkalâde ahvalde ve tesisat gayrimenkulün üstünde ise üzerine tesisat yapılacak münasip bir kısmının kendi zararını tamamiyle telâfi edecek bir ivaz mukabilinde alınmasını isteyebilir.

II-) Madde Gerekçesi:

Yürürlükteki Kanunun 669 uncu maddesini karşılamaktadır.

Madde İsviçre aslı olan 692 nci maddeye uygun olarak iki fıkra hâline getirilmiş, kenar başlığı ile birlikte arılaştırılmak suretiyle yeniden kaleme alınmıştır.

Maddenin ikinci fıkrasında öngörülen hâllerde, mecra geçirilecek taşınmazın kamulaştırılması söz konusu değildir. Burada gerçek kişiler lehine kurulan mecralarda, satın alınmasını isteme hakkı düzenlenmiştir. Maddede bu hak “olağanüstü durumların varlığına” bağlanmıştır. Olağanüstü durumların bulunduğu hâllerde haklı sebepler vardır. Bu nedenle 1984 tarihli Öntasarıda olduğu gibi “olağanüstü durumlar haklı gösterirse” şeklindeki ifadede yer alan “haklı gösterirse” unsuruna ayrıca yer vermeye gerek görülmemiştir.

III-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

1-) ZGB:

b. Wahrung der Interessen des Belasteten

Art. 692

1 Der belastete Grundeigentümer hat Anspruch darauf, dass auf seine Interessen in billiger Weise Rücksicht genommen werde.

2 Wo ausserordentliche Umstände es rechtfertigen, kann er bei oberirdischen Leitungen verlangen, dass ihm das Stück Land, über das diese Leitungen geführt werden sollen, in angemessenem Umfange gegen volle Entschädigung abgenommen werde.

2-) CCS:

b. Sauvegarde des intérêts du propriétaire grevé

Art. 692

1 Le propriétaire grevé peut exiger que ses intérêts soient pris équitablement en considération.

2 Dans des circonstances extraordinaires et si les ouvrages consistent en conduites aériennes, il peut demander qu’une portion convenable du terrain sur lequel ces conduites seront établies lui soit achetée à un prix qui le dédommage entièrement.

 

 

Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X