Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 749

8. Sınırlıklar

8. Sınırlıklar

Madde 749 - Sınırlıklar üzerinde paylı mülkiyete ilişkin hükümler saklı kalmak üzere; her arazi maliki, taşınmazının sınırının çit veya duvar gibi sınırlıklarla çevrilmesi için yapılan giderleri karşılar.

Arazinin sınırlıklarla çevrilmesi yükümlülüğü ve biçimine ilişkin özel kanun hükümleri saklıdır.

I-) Türk Kanunu Medenîsi: 

8- Hail

Madde 673

Müşterek hailler hakkındaki hükümlere halel gelmemek üzere her malik kendi arzının hailini kendi yapar. Araziye hail koymak mecburiyeti ve bunun nasıl konacağı kanunu mahsus ile tâyin olunur.

II-) Madde Gerekçesi:

Yürürlükteki Kanunun 673 üncü maddesini karşılamaktadır.

Yürürlükteki Kanunda maddenin kenar başlığı “Hail” şeklindedir. 1971 tarihli Tasarıda bu madde, için kullanılan “Sınırlık” ifadesi isabetli bulunduğundan, bu ifadeden esinlenerek maddenin kenar başlığı “Sınırlıklar” olarak düzenlenmiştir.

Madde İsviçre aslı olan 697 nci maddeye uygun olarak iki fıkra hâline getirilmiştir. Birinci fıkrada sınırlıklar üzerinde paylı mülkiyete ilişkin hükümler saklı tutulmuştur. Bu saklı tutulan hükümler dışında, her arazi malikinin, taşınmazının sınırının çit veya duvar gibi sınırlıklarla çevrilmesi giderlerine katlanması zorunluluğu getirilmiştir.

Maddenin ikinci fıkrasında sınırlıklarla çevrilme yükümlülüğü ve biçimine ilişkin özel kanun hükümlerinin saklı olduğu hükme bağlanmıştır.

III-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

1-) ZGB:

8. Einfriedung

Art. 697

1 Die Kosten der Einfriedigung eines Grundstückes trägt dessen Eigentümer, unter Vorbehalt der Bestimmungen über das Miteigentum an Grenzvorrichtungen.

2 In Bezug auf die Pflicht und die Art der Einfriedigung bleibt das kantonale Recht vorbehalten.

2-) CCS:

8. Clôtures

Art. 697

1 Chaque propriétaire supporte les frais de clôture de son fonds, sous réserve des règles applicables aux clôtures communes.

2 L’obligation de clore les fonds et le mode de clôture sont régis par le droit cantonal.

 


Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X