Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 75

b. Olağanüstü toplantı

b. Olağanüstü toplantı

Madde 75 - Genel kurul, yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hâllerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine, yönetim kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine, sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

I-) Yargı Kararları:

1-) Y. 2. HD, T: 11.02.2002, E: 2002/873, K: 2002/1735:

“… dernek üyeleri dernek genel kurulunun olağanüstü toplanmasını ve bu istek yerine getirilmezse toplantı için kurul tayinini isteyebilirler. Gerek olağanüstü toplantı isteyen üyelerin ve gerekse davacıların dernek üyesi olup olmadıkları araştırılmadan eksik araştırma ve inceleme ile hüküm kurulmuştur.

O halde mahkemece yapılacak iş, davalı derneğe usulüne uygun dava dilekçesi tebliğ etmek, davacıların ve olağanüstü toplantı isteyen kişilerin dernek üyesi olup olmadıklarını araştırmak, taraflara delillerini sunmaları için Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 186 ve 200. maddeleri uyarınca önel vermek, varsa gösterecekleri delilleri toplamak, sonucuna göre bir karar vermekten ibarettir. …”

II-) Türk Kanunu Medenîsi:

B TEŞKİLAT

I. Heyeti umumiye

1- Vazife ve dâvet

Madde 57

Heyeti umumiye cemiyetin en yüksek merciidir; İdare heyetinin veya müdürünün dâveti üzerine içtima eder. Davet nizamname ile muayyen halde yapılır. Bundan başka âzadan beşte biri isterse, heyeti umumiyenin behemehal davet edilmesi kanunen lâzım gelir.

III-) Madde Gerekçesi:

Madde, genel kurulun olağanüstü toplanmasını düzenlemektedir. Bazı önemli ve zorunlu durumlarda genel kurulun olağanüstü toplantıya çağrılması gerekebilir.

Birinci fıkrayla olağanüstü çağrıyı yapabilecek organlar ile üye sayısı belirlenmiştir.

İkinci fıkrayla da yönetim kurulunun genel kurulu toplantıya çağırmaması hâlinde üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkiminin üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirebileceği öngörülmüştür.

IV-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

1-) ZGB:

B. Organisation

I. Vereinsversammlung

1. Bedeutung und Einberufung

Art. 64

1 Die Versammlung der Mitglieder bildet das oberste Organ des Vereins.

2 Sie wird vom Vorstand einberufen.

3 Die Einberufung erfolgt nach Vorschrift der Statuten und überdies von Gesetzes wegen, wenn ein Fünftel der Mitglieder die Einberufung verlangt.

2-) CCS:

B. Organisation

I. Assemblée générale

1. Attributions et convocation

Art. 64

1 L’assemblée générale est le pouvoir suprême de l’association.

2 Elle est convoquée par la direction.

3 La convocation a lieu dans les cas prévus par les statuts et en outre, de par la loi, lorsque le cinquième des sociétaires en fait la demande.

 

Not: Hüküm, kaynak İsviçre Medenî Kanununun 64. maddesinin 2. ve 3. fıkralarına paraleldir. Türk Medenî Kanunu’nun 75. maddesinin 1. fıkrası, İsviçre Medenî Kanunu’nun ancak 64. maddesinin 3. fıkrasına kısmen tekabül etmektedir.

 


Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X