Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 79

5. Toplantı usulü

5. Toplantı usulü

Madde 79 - Genel kurul toplantısının açılışından sonra, toplantıyı yönetmek üzere, bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilir.

Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

(5253 sayılı ve 04.11.2004 tarihli Kanunun 38. maddesi ile mülga) …I

I-) Not:

Hükmün 3. fıkrası, 04.11.2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 38. maddesinin (C) bendi gereğince yürürlükten kaldırılmıştır (RG. 23.11.2004; S: 25649).

Hükmün yürürlükten kaldırılan 3. fıkrası şu şekilde idi:

“ Genel Kurul toplantılarına hükûmet komiseri katılır. Ancak, komiserin toplantıya katılmaması toplantının yapılmasını önlemez.”

II-) Türk Kanunu Medenîsi:

b) Rey hakkı ve ekseriyet

Madde 60

Cemiyetin her âzası, heyeti umumiyede aynı rey hakkını haizdir. Kararlar hazır olan azanın ekseriyeti ârasiyle verilir.

Nizamname, sarahaten müsait olmadıkça ruzname haricinde karar verilemez.

Not: Türk Medenî Kanunu’nun 79. maddesinin 2. fıkrasının 1. cümlesi, Türk Kanunu Medenîsi’nin 60. maddesinin 2. fıkrasına tekabül etmektedir.

III-) Madde Gerekçesi:

Madde toplantı usulünü düzenlemektedir.

Birinci fıkra toplantıyı yöneteceklerin kimler olacağını ve sayılarını saptamaktadır.

İkinci fıkra genel kurulun toplantılarında gündemle bağlılığını ve bunun yanısıra toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından istenilmesi koşuluyla görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların da gündeme alınması zorunluluğunu öngörmektedir.

Üçüncü fıkra hükümet komiserinin katılımını ve katılmamasının toplantının yapılmasını önlemeyeceğini hükme bağlamaktadır.

IV-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

1-) ZGB:

b. Stimmrecht und Mehrheit

Art. 67

1 Alle Mitglieder haben in der Vereinsversammlung das gleiche Stimmrecht.

2 Die Vereinsbeschlüsse werden mit Mehrheit der Stimmen der anwesenden Mitglieder gefasst.

3 Über Gegenstände, die nicht gehörig angekündigt sind, darf ein Beschluss nur dann gefasst werden, wenn die Statuten es ausdrücklich gestatten.

2-) CCS:

b. Droit de vote et majorité

Art. 67

1 Tous les sociétaires ont un droit de vote égal dans l’assemblée générale.

2 Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents.

3 Elles ne peuvent être prises en dehors de l’ordre du jour que si les statuts le permettent expressément.

 

Not: Türk Medenî Kanunu’nun 79. maddesinin 2. fıkrasının 1. cümlesi, İsviçre Medenî Kanunu’nun 67. maddesinin 3. fıkrasına tekabül etmektedir. Bununla birlikte kaynak kanuna göre gündem dışı konuların genel kurulda ele alınabilmesi için bu duruma derneğin tüzüğünde açıkça izin verilmiş olması şarttır.

 


Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X