Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 801

c. Giderler

c. Giderler

Madde 801 - İntifa hakkı sahibi, yükümlü olmadığı hâlde yaptığı giderler, yenilemeler ve eklemeler için, hak sona erdiğinde, vekâletsiz iş görme hükümleri uyarınca tazminat isteyebilir.

Malikin tazminat vermekten kaçınması hâlinde intifa hakkı sahibi, yaptığı eklemeleri, malı eski hâline getirmek kaydıyla söküp alabilir.

I-) Türk Kanunu Medenîsi:

c) Masraf

Madde 725

İntifa hakkı sahibi mecburiyet olmaksızın masraf yapmış yahut yeni imalât vücuda getirmiş ise intifaın hitamında, başkasının işlerini idareye mahsus hükümlere tevfikan tazminat isteyebilir ve malikin tazminden imtina ettiği tesisatı, malı eski haline iade etmek şartiyle söküp alabilir.

II-) Madde Gerekçesi:

Yürürlükteki Kanunun 725 inci maddesini karşılamaktadır.

Madde, iki fıkra hâlinde düzenlenmiştir.

Birinci fıkrada, yürürlükteki metinde yer alan “başkasının işlerini idareye mahsus hükümler” ibaresi ile, “vekâletsiz iş görme hükümleri”ne yollama yapıldığı dikkate alınarak, ifade düzeltilmiştir: Böylece intifa hakkı sahibinin, yükümlü olmadığı hâlde yaptığı giderler, yenilemeler ve eklemeler için, hak sona erdiğinde sahip olabileceği alacağın kapsamı belirlenmiştir.

İkinci fıkrada da, intifa hakkı sahibine, yaptığı eklemeler için, malikin gerekli ödemeyi yapmaktan kaçınması hâli bakımından, malı eski hâline getirerek söküp alma hakkı tanınmıştır.

III-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

1-) ZGB:

c. Verwendungen

Art. 753

1 Hat der Nutzniesser Verwendungen gemacht oder Neuerungen vorgenommen, zu denen er nicht verpflichtet war, so kann er bei der Rückleistung Ersatz verlangen wie ein Geschäftsführer ohne Auftrag.

2 Vorrichtungen, die er erstellt hat, für die ihm aber der Eigentümer keinen Ersatz leisten will, kann er wegnehmen, ist aber verpflichtet, den vorigen Stand wieder herzustellen.

2-) CCS:

c. Impenses

Art. 753

1 L’usufruitier qui a fait des impenses ou de nouveaux ouvrages sans y être obligé peut réclamer une indemnité à la cessation de l’usufruit, selon les règles de la gestion d’affaires.

2 S’il a fait des installations pour lesquelles le propriétaire refuse de l’indemniser, il a le droit de les enlever, à charge de rétablir l’état antérieur.

 

 

Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X