Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 804

b. Doğal ürünler

b. Doğal ürünler

Madde 804 - İntifa hakkı süresi içinde olgunlaşan doğal ürünler, intifa hakkı sahibine aittir.

Ekimi veya dikimi yapan malik veya intifa hakkı sahibi, olgunlaşan ürünleri toplayan diğer taraftan, yaptığı giderler için ürünün değerini aşmamak üzere uygun bir bedel isteyebilir.

Nitelikleri itibarıyla malın doğal verimi veya ürünü sayılmayan bütünleyici parçaları malike aittir.

 I-) Türk Kanunu Medenîsi:

b) Tabii semereler

Madde 728

Malın intifa müddeti içinde kemale eren tabii semereleri intifa hakkı sahibinindir.

Zeriyatı icra eden malik veya intifa hakı sahibi, mahsulü olan kimseden, mahsulün kıymetini tecavüz etmemek üzere münasip tazminat isteyebilir.

Malın semere ve mahsul kabilinden olmayan mütemmim cüzleri, malikindir.

II-) Madde Gerekçesi:

Yürürlükteki Kanunun 728 inci maddesini karşılamaktadır.

Madde, İsviçre Medeni Kanununun 756 ncı maddesine uygun olarak, üç fıkra hâlinde düzenlenmiştir. Birinci fıkra düzenlemesinde, intifa hakkı süresince olgunlaşan doğal ürünlerin intifa hakkı sahibine ait olduğu; ikinci fıkrada, ekimi veya dikimi yapanın toplayan taraftan, ürün değerini aşmamak üzere yaptığı giderler için uygun bir bedel isteyebileceği; son fıkrada ise doğal verim veya ürün niteliğinde olmayan bütünleyici parçaların malike ait olacağı ifade edilmiştir.

III-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

1-) ZGB:

b. Natürliche Früchte

Art. 756

1 Natürliche Früchte gehören dem Nutzniesser, wenn sie während der Zeit seiner Berechtigung reif geworden sind.

2 Wer das Feld bestellt, hat für seine Verwendungen gegen den, der die reifen Früchte erhält, einen Anspruch auf angemessene Entschädigung, die jedoch den Wert der reifen Früchte nicht übersteigen soll.

3 Bestandteile, die nicht Erzeugnisse oder Erträgnisse sind, verbleiben dem Eigentümer der Sache.

2-) CCS:

b. Fruits naturels

Art. 756

1 Les fruits naturels parvenus à maturité pendant la durée de l’usufruit appartiennent à l’usufruitier.

2 Le propriétaire ou l’usufruitier qui pourvoit à la culture peut exiger pour ses impenses, de celui qui a récolté, une indemnité équitable, qui n’excédera pas la valeur de la récolte.

3 Les parties intégrantes de la chose qui ne sont pas des fruits ou des produits restent acquises au propriétaire.

 

 

Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X