Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 811

3. Defter tutma

3. Defter tutma

Madde 811 - Malik veya intifa hakkı sahibi, diğerinden giderleri paylaşmak üzere intifa hakkına konu olan malların noterlikçe resmen defterinin tutulmasını her zaman isteyebilir.

I-) Türk Kanunu Medenîsi:

3- Defter tutma

Madde 735

Malik ve intifa hakkı sahibi, masraf müşterek olmak üzere intifa edilen malların resmî bir defterinin tutulmasını her zaman talep edebilirler.

II-) Madde Gerekçesi:

Yürürlükteki Kanunun 735 inci maddesini karşılamaktadır.

Hüküm değişikliği yoktur. Yürürlükteki metninden farklı olarak, maddede, malik ve intifa hakkı sahibinden herhangi birinin talebiyle defter tutmanın söz konusu olabileceğini ifade etmek üzere, “ve” yerine “veya” denilmiştir. Ayrıca talebin karşı tarafa yöneltilmesi gerektiği düşüncesinden hareketle, malik veya intifa hakkı sahibinin defter tutmayı diğerinden talep edebileceği açıkça vurgulanmıştır. Yine yürürlükteki metinde olduğu gibi “resmî defter” denilmemiş; asıl olanın defterin resmen tutulması olduğu göz önünde tutularak “noterlikçe resmen defterinin tutulması” denilmiştir.

III-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

1-) ZGB:

3. Inventarpflicht

Art. 763

Der Eigentümer und der Nutzniesser haben das Recht, jederzeit zu verlangen, dass über die Gegenstände der Nutzniessung auf gemeinsame Kosten ein Inventar mit öffentlicher Beurkundung aufgenommen werde.

2-) CCS:

3. Inventaire

Art. 763

Le propriétaire et l’usufruitier peuvent exiger en tout temps qu’un inventaire authentique des biens sujets à l’usufruit soit dressé à frais communs.

 

Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X