Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 823

I. Genel olarak

B. Oturma hakkı

I. Genel olarak

Madde 823 - Oturma hakkı, bir binadan veya onun bir bölümünden konut olarak yararlanma yetkisi verir.

Oturma hakkı, başkasına devredilemez ve mirasçılara geçmez.

Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, intifa hakkına ilişkin hükümler oturma hakkına da uygulanır.

I-) Yargı Kararları:

1-) Y. 2. HD, T: 08.11.2007, E: 2007/12164, K: 2007/15412:

“... Oturma hakkı, bir binadan konut olarak yararlanma yetkisi verir. (TMK m. 823)

Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, intifa hakkına ilişkin hükümler oturma hakkına da uygulanır. (TMK m. 823/3)

Taşınmazlarda, intifa hakkı tapu kütüğüne tescil ile kurulur (TMK m. 795/1). Bu bakımdan davacının talebi oturma hakkının tapuya tescili isteğini de kapsadığına göre, işin esasının incelenmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru bulunmamıştır. ...”

II-) Türk Kanunu Medenîsi:

B SÜKNA HAKKI

I. Umumiyetle

Madde 748

Sükna hakkı, bir evde oturmak yahut onun bir kısmını işgal etmek hakkıdır. Bu hak, ahare temlik edilemez ve mirasçıya intikal etmez.

Kanunda hilâfı yazılı olmadıkça intifa hakkına dair olan hükümler, sükna hakkında da caridir.

III-) Madde Gerekçesi:

Yürürlükteki Kanunun 748 inci maddesini karşılamaktadır.

Hüküm değişikliği yoktur. Madde İsviçre Medeni Kanununun 776 ncı maddesine uygun olarak üç fıkra hâlinde düzenlenmiştir. Yürürlükteki metinde yer alan “Sükna hakkı” terimi “oturma hakkı” ile karşılandığından, konu ve kenar başlığı buna göre düzenlenmiştir.

IV-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

1-) ZGB:

B. Wohnrecht

I. Im allgemeinen

Art. 776

1 Das Wohnrecht besteht in der Befugnis, in einem Gebäude oder in einem Teile eines solchen Wohnung zu nehmen.

2 Es ist unübertragbar und unvererblich.

3 Es steht, soweit das Gesetz es nicht anders ordnet, unter den Bestimmungen über die Nutzniessung.

2-) CCS:

B. Droit d’habitation

I. En général

Art. 776

1 Le droit d’habitation est le droit de demeurer dans une maison ou d’en occuper une partie.

2 Il est incessible et ne passe point aux héritiers.

3 Les règles de l’usufruit sont applicables, sauf disposition contraire de la loi.

 

 

Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X