Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 825

III. Giderler

III. Giderler

Madde 825 - Oturma hakkı, binanın veya bir bölümünün tamamından yararlanma yetkisi veriyorsa; bina veya bölümün muhafazası ve olağan bakımı için gerekli onarım ve yenileme giderleri, oturma hakkı sahibine aittir.

Oturma hakkı sahibi bina veya onun bir bölümünü malik ile birlikte kullanıyorsa, bakım ve onarım giderleri malike ait olur.

I-) Türk Kanunu Medenîsi:

III. Mükellefiyetler

Madde 750

Sükna hakkına sahip olan kimse, ev veya apartmanın tamamından müstakilen istifade salâhiyetini haiz ise; âdi tamirat gibi, muhafazaya müteallik masrafları yapmakla mükelleftir.

Sükna hakkı, malik ile müştereken kullanılmakta ise muhafaza masrafları, malike terettüp eder.

II-) Madde Gerekçesi:

Yürürlükteki Kanunun 750 nci maddesini karşılamaktadır.

Hüküm değişikliği yoktur. Ancak maddenin kenar başlığı, “Mükellefiyetler” yerine “Giderler” olarak değiştirilmiştir. Yürürlükteki maddede geçen “ev veya apartmanın tamamından” ifadesi yerine “binanın veya bir bölümünün tamamından” ifadesi, “muhafaza masrafları” ifadesi yerine “onarım ve yenileme giderleri” ve “bakım ve onarım giderleri” denilmiştir.

III-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

1-) ZGB:

III. Lasten

Art. 778

1 Steht dem Berechtigten ein ausschliessliches Wohnrecht zu, so trägt er die Lasten des gewöhnlichen Unterhaltes.

2 Hat er nur ein Mitbenutzungsrecht, so fallen die Unterhaltskosten dem Eigentümer zu.

2-) CCS:

III. Charges

Art. 778

1 L’ayant droit est chargé des réparations ordinaires d’entretien, s’il a la jouissance exclusive de la maison ou de l’appartement.

2 Si le droit d’habitation s’exerce en commun avec le propriétaire, les frais d’entretien incombent à ce dernier.

 

 

Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X