Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 827

II. İçerik ve kapsam

II. İçerik ve kapsam

Madde 827 - Üst hakkının içerik ve kapsamıyla ilgili olarak resmî senette yer alan, özellikle yapının konumuna, şekline, niteliğine, boyutlarına, özgülenme amacına ve üzerinde yapı bulunmayan alandan faydalanmaya ilişkin sözleşme kayıtları herkes için bağlayıcıdır.

I-) Türk Kanunu Medenîsi:

II. Kapsamı ve hükümleri

Madde 751 / a

(3678 sayılı ve 14.11.1990 tarihli Kanunun 17. maddesiyle eklenen madde) 1 Üst hakkının tesisine ilişkin resmî senette üst hakkının kapsamı, hükümleri, özellikle yapının konumu, şekli, niteliği, boyutları, tahsis amacı ve üzerinde yapı bulunmayan alandan faydalanmaya ait hususlar yer alır. Bu sözleşme hükümleri üst hakkını ve yüklü gayrimenkulü iktisap eden herkes için bağlayıcıdır.

II-) Madde Gerekçesi:

Yürürlükteki Kanunun 75l/a maddesini karşılamaktadır.

Hüküm değişikliği yoktur. İsviçre Medenî Kanununun 779b maddesinden yararlanılarak kaleme alınan maddede, üst hakkının içerik ve kapsamına ilişkin sözleşmenin aynî etkisi düzenlenmektedir. Esasında üst hakkının içerik ve kapsamıyla ilgili olarak resmî senette yer alan, özellikle yapının konumuna, şekline, niteliğine, boyutlarına, özgülenme amacına ve üzerinde yapı bulunmayan alandan faydalanmaya ilişkin sözleşme kayıtlarının, kural olarak sadece tarafları bağlaması gerekmektedir. Bu durumda ise, arazinin veya üst hakkının el değiştirmesi ile yeni malik veya yeni hak sahibinin bu sözleşme ile bağlı olması mümkün olamayacaktır. Bu sonucun, uygulamada önemli bir gelişme gösteren üst hakkından beklenen yararların elde edilmesini engelleyeceği açıktır. İşte bu sakıncayı gidermek için, üst hakkının içerik ve kapsamıyla ilgili sözleşme kayıtlarının, üst hakkını veya yüklü taşınmazı iktisap eden herkes için bağlayıcı olacağı kabul edilmiştir.

III-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

Bu madde için kaynak İsviçre Medenî Kanunu’nun iki hükmünü zikretmek gerekir:

1-) ZGB:

a-) II. Vertrag

Art. 779a

1 Der Vertrag über die Begründung eines selbstständigen und dauernden Baurechtes bedarf zu seiner Gültigkeit der öffentlichen Beurkundung.

b-) III. Inhalt und Umfang

Art. 779b

1 Die vertraglichen Bestimmungen über den Inhalt und Umfang des Baurechtes, wie namentlich über Lage, Gestalt, Ausdehnung und Zweck der Bauten sowie über die Benutzung nicht überbauter Flächen, die mit seiner Ausübung in Anspruch genommen werden, sind für jeden Erwerber des Baurechtes und des belasteten Grundstückes verbindlich.

2-) CCS:

a-) Contrat

Art. 779a

Le contrat constitutif d’un droit de superficie distinct et permanent n’est valable que s’il a été fait par acte authentique.

b-) III. Effets et étendue

Art. 779b

1 Les dispositions contractuelles sur les effets et l’étendue du droit de superficie, notamment sur la situation, la structure, le volume et la destination des constructions, ainsi que sur l’utilisation des surfaces non bâties mises à contribution par l’exercice du droit, sont obligatoires pour tout acquéreur du droit de superficie et de l’immeuble grevé.

 

Not: İsviçre Medenî Kanunu madde 779a kenar başlığı da dahil olmak üzere 11.12.2009 tarihli Federal Kanun ile 01.01.2012 itibariyle değişikliğe uğramıştır. Kaynak hükmün “sözleşme” şeklindeki kenar başlığı “hukuki işlem” olarak değiştirilmiştir.

Bu duruma paralel olarak madde metninde de çeşitli değişikliklere gidilmiştir. Kaynak hükmün eski metninde bağımsız ve sürekli nitelikteki üst hakkının kurulmasına ilişkin sözleşmenin geçerli olması için resmi şekilde yapılması gerektiği kabul edilmişti. Yapılan değişiklikle sadece bağımsız ve sürekli nitelikteki üst hakkı için değil bütün üst hakları bakımından yapılacak hukuki (borçlandırıcı) işlemlerin geçerli olması için resmi şekil şartı getirilmiştir. Ayrıca hükme eklenen 2. fıkra ile üst hakkı karşılığı olarak irad biçiminde borçlanılan edimler ve diğer akdi düzenlemelerin tapu kütüğüne şerhi öngörülmüş ise bu düzenlemelerin de resmi şeklin kapsamına dahil edilmesi gerektiği kabul edilmiştir.

İsviçre Medenî Kanunu madde 779b’nin kenar başlığı 11.12.2009 tarihli Federal Kanun ile 01.01.2012 itibariyle değiştirilmiş ve hükme 2. bir fıkra eklenmiştir. Kaynak hükmün kenar başlığı “etkileri ve kapsamı” şeklinde iken “içeriği, kapsamı ve şerh” olarak değiştirilmiştir. Kaynak hükme eklenen 2. fıkra ile de taraflar anlaşırlarsa hükmün 1. fıkrasında zikredilenlerden başka akdi hükümlerin de tapu siciline şerh edilebileceği kabul edilmiştir.1   RG. 23.11.1990; S: 20704.

 

 

Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X