Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 835

2. Tescil

2. Tescil

Madde 835 - İpotek, üst hakkı devam ettiği sürece, her zaman tescil edilebilir ve icra yoluyla satışta terkin olunmaz.

Yapı alacaklıları ipoteğinin kurulmasına ilişkin hükümler kıyas yoluyla uygulanır.

I-) Türk Kanunu Medenîsi:

2- Tescil

Madde 751 / i

(3678 sayılı ve 14.11.1990 tarihli Kanunun 25. maddesiyle eklenen madde) 1 İpotek, üst hakkının süresi içerisinde her zaman tescil edilebilir ve icra yolu ile satışta terkin olunmaz.

Yapı alacaklıları ipoteğinin kurulmasına dair hükümler kıyasen burada da uygulanır.

II-) Madde Gerekçesi:

Yürürlükteki Kanunun 751/i maddesini karşılamaktadır.

Hüküm değişikliği yoktur. İsviçre Medenî Kanununun 779k maddesinden yararlanılarak kaleme alınan maddede, bir önceki maddede söz konusu edilen kanunî ipoteğin tescili düzenlenmektedir. Getirilen bu düzenlemeye göre, tescilin, üst hakkı süresi içinde her zaman istenebileceği ve icra yoluyla satışta terkin olunmayacağı ilkeleri getirilmiştir. Böylece arazi malikinin irata ilişkin alacağının her zaman güvence altına alınabilmesi olanağı sağlanmış ve zaman açısından bir sınırlama getirilmemesinin, ipoteği tescil borcunun eşyaya bağlı bulunması sebebiyle, üst hakkının el değiştirmesi açısından bir sakınca oluşturmayacağı düşünülmüştür. Çünkü üst hakkının her devrinde, bunun yeni sahibi, tescili yapma borcu altında olmaktadır. İcra yolu ile satışta terkin olunmama da, arazi malikine getirilen bir diğer korumayı oluşturmaktadır.

Ayrıca, bu ipoteğin kurulmasında, yapı alacağı ipoteğinin kurulmasına ilişkin hükümlerin kıyas yoluyla uygulanacağı kabul edilmek suretiyle, bu konuda çıkabilecek sorunlara çözüm getirilmiş olmaktadır.

III-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

1-) ZGB:

2. Eintragung

Art. 779k

1 Das Pfandrecht kann jederzeit eingetragen werden, solange das Baurecht besteht, und ist von der Löschung im Zwangsverwertungsverfahren ausgenommen.

2 Im übrigen sind die Bestimmungen über die Errichtung des Bauhandwerkerpfandrechtes sinngemäss anwendbar.

2-) CCS:

2. Inscription

Art. 779k

1 L’hypothèque peut être inscrite en tout temps pendant la durée du droit de superficie et, en cas de réalisation forcée, elle n’est pas radiée.

2 Les dispositions relatives à la constitution de l’hypothèque des artisans et entrepreneurs s’appliquent par analogie.1   RG. 23.11.1990; S: 20704.

 

 

Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X