Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 859

1. Rehnin başka taşınmaz üzerine geçmesi

III. Taşınmazların birleştirilmesi 

1. Rehnin başka taşınmaz üzerine geçmesi

Madde 859 - Yetkili kamu kurum veya kuruluşu tarafından gerçekleştirilen parsel birleştirilmesi ve dağıtımı işlemi sonucunda birleştirilen parsel üzerindeki rehinler, sıralarını koruyarak o parselin yerine verilen taşınmaz üzerine geçer.

Birleştirme sonucunda meydana gelen taşınmaz, değişik alacaklar için rehinli veya bazıları rehinsiz birden çok parselin yerini alırsa; bu taşınmaz üzerine geçen rehin hakları, taşınmazı bütün olarak kapsar ve olanak ölçüsünde sıralarını korurlar.

I-) Türk Kanunu Medenîsi:

III. Parçaların birleştirilmesi halinde

1- Teminatın başka araziye geçmesi

Madde 774

Hükümet eliyle veya hükümetin nezareti altında muhtelif arazi parçaları birleştirildiği surette o parçaları takyit eden rehinler, sıralarını muhafaza ederek, mukabillerinde alınan araziye geçer.

Muhtelif alacaklara karşı merhun bulunan veya bazıları merhun olmayan birden ziyade parça yerine kâim arazinin tamamı, mümkünse evvelki sıralarını muhafaza etmek suretiyle o parçaların üzerindeki rehinler ile takyit edilmiş olur.

II-) Madde Gerekçesi:

Yürürlükteki Kanunun 774 üncü maddesini karşılamaktadır.

Yürürlükteki metnin birinci fıkrasındaki “Hükümet” deyimi, amaca ve kaynak İsviçre Medenî Kanununun 802 nci maddesine uygun biçimde “kamu kurum ve kuruluşu” olarak değiştirilmiştir. Bu suretle çeşitli kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan birleştirmeler maddenin kapsamı içine alınmıştır. Bunun yanında, aynı fıkradaki “Hükümetin eliyle veya Hükümetin nezareti altında” ibaresi yerine “Yetkili kamu kurum ve kuruluşu tarafından gerçekleştirilen” denmek suretiyle birleştirmeyi yapan makamın rolü vurgulanmıştır. Bunun dışında bir hüküm değişikliği yoktur. Maddede “parsel” deyiminin kullanılış amaç ve nedeni 792 nci maddenin gerekçesinde açıklandığından burada tekrara gerek duyulmamıştır.

III-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

1-) ZGB:

III. Grundpfänder bei Güterzusammenlegung

1. Verlegung der Pfandrechte

Art. 802

1 Bei Güterzusammenlegungen, die unter Mitwirkung oder Aufsicht öffentlicher Behörden durchgeführt werden, sind die Grundpfandrechte, die auf den abzutretenden Grundstücken lasten, im bisherigen Range auf die zum Ersatze zugewiesenen Grundstücke zu übertragen.

2 Tritt ein Grundstück an die Stelle von mehreren einzelnen, die für verschiedene Forderungen verpfändet oder von denen nicht alle belastet sind, so werden die Pfandrechte unter tunlichster Wahrung ihres bisherigen Ranges auf das Grundstück in seinem neuen Umfange gelegt.

2-) CCS:

III. Dans les cas de réunions parcellaires

1. Déplacement de la garantie

Art. 802

1 Lorsque des réunions parcellaires sont opérées avec le concours ou sous la surveillance d’autorités publiques, les gages grevant les immeubles cédés passent, en conservant leur rang, sur les immeubles reçus en échange.

2 Si un immeuble en remplace plusieurs qui sont grevés pour des créances différentes ou qui ne sont pas tous grevés, les droits de gage transférés sur l’immeuble le frappent pour sa contenance nouvelle et conservent, si possible, leur rang primitif.

 

 

Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X